7. Kolejne zielone skwery Pragi
Projekt przewiduje stworzenie skwerów sąsiedzkich na ulicy Ząbkowskiej, Siedleckiej / Łochowskiej / Wołomińskiej / Folwarcznej, Kępnej oraz unowocześnienie i doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny skweru im. płk. Antoniego Żurowskiego na Ratuszowej/11 Listopada.