12. Poprawki i uzupełnienie na drogach dla rowerów po budowie Metra (ul Targowa)
1. Droga rowerowa na ul.Targowej:
a) poprawienie przejazdów bramowych (wypełnienie spoin "kocich łbów")
b) poprawienie przejazdu przez ul. Białostocką
2. Uspokojenie ruchu - brukowy odcinek ul. Ząbkowskiej