Do: Janusz S. Fota, Zarzad Dróg Miejskich, Warszawa, ul. Chmielna 120

Szanowny Panie Dyrektorze,

Przed kilku laty wybudowano fragment trasy rowerowej wzdłuż ul. Broniewskiego wyposażając ją w znakomite, jedyne akceptowane przez środowisko rowerzystów, stojaki rowerowe pełniące jednocześnie funkcję zapór przeciwsamochodowych.

W wyniku przeprowadzonej przez ZDM "modernizacji" trasy stojaki te zostały usunięte, trasa zaś jest blokowana przez parkujące samochody. Proszę o wyjaśnienie przyczyn usunięcia tych stojaków oraz o wskazanie miejsca, w które zostały przeniesione. W załączeniu fotografia w/w stojaków.

Z poważaniem

Wiktor T. Nowotka

Tak to wyglądało przed "modernizacją".