Oprócz sygnalizatorów przez 5 lat bezużytecznie czekał na Godota-cyklistę także elegancki, wyasfaltowany przejazd przez tory tramwajowe. Ale barierka uniemożliwiała korzystanie z niego.