Szczególne utrudnienia napotkamy na przejeździe przez ul. Nałkowskiej, ale podobnych progów nie brakuje i na pozostałych skrzyżowaniach.