Takie zakończenie ścieżki napotkamy jadąc nią na zachód.