Można było dla przykładu przedłużyć alejkę parkową do tego przejścia, zgodnie z zapotrzebowaniem aż nadto widocznym w postaci przedeptu.