Podejście pierwsze

W przeddzień przyjęcia miejskiej strategii transportowej [zobacz >>>] przewidującej przekształcenie Świętokrzyskiej na odcinku Marszałkowska-Nowy Świat w ciąg pieszo-rowerowo-autobusowy, ZDM otrzymał zgłoszenie na temat niefunkcjonowania dość istotnego elementu sygnalizacji świetlnej, jakim jest detekcja pojazdów, na skrzyżowaniu Świętokrzyska-Nowy Świat.

Pismo rowerzysty do ZDM - 6 VII 2009 r.

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie proszę o skontrolowanie i regulację sygnalizacji świetlnej dla skrętu w lewo (z wewnętrznego pasa) z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat (jadąc od Marszałkowskiej).

W dniu dzisiejszym przeczekałem na pasie do skrętu w lewo dwa pełne cykle, stojąc między pędzącymi z przylegających kierunków samochodami, i nie doczekałem się na sygnał zielony.

Jeżeli organizacja ruchu w tym miejscu przewiduje dla użytkowników rowerów jakąś inną formę skręcania z ul. Świętokrzyskiej w Nowy Świat (w kierunku Krakowskiego Przedmieścia), to proszę o poinformowanie mnie o takiej możliwości. W przeciwnym wypadku proszę o odpowiednie wyregulowanie urządzeń tak, by umożliwiały skręt wszystkim uprawnionym do tego pojazdom.

Z poważaniem,
Paweł Duńczewski

Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Pismo ZDM do rowerzysty - 31 VII 2009 r.

W odpowiedzi na pismo w sprawie detekcji pojazdów na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyska - Krakowskie Przedmieście, Zarząd Dróg Miejskich informuje, że Pana uwagi przekazaliśmy do producenta videodetektorów, który przeanalizuje oprogramowanie urządzeń oraz ponownie je wyreguluje.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzciński

Ponowne pismo rowerzysty do ZDM - 22 XI 2009 r.

Do: Zarząd Dróg Miejskich. Do wiadomości: Stowarzyszenie Zielone Mazowsze.

Dotyczy: uszkodzona sygn. świetlna - Świętokrzyska/Nowy Świat.

W odpowiedzi na pismo ZDM ZTSO/1917/09 z dnia 31/07/2009 informuję, że w dalszym ciągu (mamy koniec listopada) jest brak poprawy - w dniu przedwczorajszym próbując skręcić rowerem ze Świętokrzyskiej w lewo w stronę Krakowskiego Przedmieścia, korzystając z wydzielonego pasa do skrętu w lewo, przeczekałem 3 cykle bez zapalenia sygnalizatora zielonego "w lewo", aż nadjechał i ustawił się za mną autobus. Dopiero wówczas nastąpiła detekcja.

Proszę o odpowiedź, w jaki sposób rowerzysta jadący Świętokrzyską od strony Marszałkowskiej powinien skręcić - jadąc zgodnie z przepisami, tj. nie po chodniku - w lewo, w ul. Nowy Świat i dalej Krakowskie Przedmieście.

Czy ustawienie czujników w taki sposób by dyskryminowały rowerzystów jest celowe?

Z poważaniem,
Paweł Duńczewski

Odpowiedź ZDM (milczenie nie zawsze jest złotem)

...

[W zastępstwie odpowiedzi, komentarz rowerzysty: "...i po dziś dzień nic. Przestałem tamtędy jeździć." Jak widać, konsekwentne działania służb miejskich umożliwiają skuteczne realizowanie najwyraźniej istotnego dla nich celu, czyli (poprzez zniechęcanie do poruszania się inaczej niż samochodem) czynienia dokładnie odwrotnie niż nakazują im to dokumenty strategiczne miasta i panujące od kilku dekad w cywilizowanym świecie kierunki rozwoju [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>].]

Podejście drugie

Faktycznie, po dziś dzień nic. Niestety, najwyraźniej wytykany przez Tomka Rolińskiego brak nadzoru nad ulicami w Warszawie jest faktem [zobacz >>>]. Tak samo jak brak nadzoru nad podwykonawcami. Czyni to inicjatywę i wytrwałość podstawowymi cnotami niechronionych uczestników ruchu chcących być chronionych przynajmniej w podstawowym zakresie przewidzianym prawem. A jako że zawsze raźniej w więcej niż jedną osobę, pismo w tej sprawie poszło również z naszej strony:

Pismo rowerzysty do ZDM - 13 VII 2010 r.

Niniejszym zgłaszam podejrzenie niefunkcjonowania detekcji pojazdów na lewoskręcie ze Świętokrzyskiej w Nowy Świat w kierunku placu Zamkowego. Stojąc tam dzisiaj na rowerze przeczekałem półtora cyklu świateł bez skutku (światło do skrętu pozostawało niezmiennie czerwone), po czym zmuszony byłem skorzystać z przejść dla pieszych do skrętu. Jest to tym bardziej zaskakujące, że wedle moich informacji, problem był już państwu zgłaszany ponad rok temu.

Proszę o odpowiedź wyłącznie drogą elektroniczną, zgodnie z art. 39 §1 KPA. Przypominam, iż od 17 czerwca br. taka prośba jest dla państwa prawnie wiążąca. W razie potrzeby otrzymania potwierdzenia odbioru, proszę o zaznaczenie tego w mailu, a chętnie takowej udzielę.

Z poważaniem, Maciej Sulmicki

DW: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

C.D.N.

W końcu się prawie zawsze udaje. Tak będzie i tym razem. Szkoda tylko, że drogowcom nie chciało się czegoś zrobić raz (ani dwa razy) a dobrze.