Świetnie pokazuje to przykład ul Kartuskiej. Na widocznym tu pierwotnym przekroju pozostawiono tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, rozdzielone zabrukowanym pasem zniechęcającym do wyprzedzania. Po południowej stronie zmieścił się skośny parking. Na pierwszym planie fragment azylu przejścia dla pieszych,...