Jakby tego było mało – zadbano też o izolację obu peronów, mimo że (jak widać) przejście między nimi kiedyś istniało.