Można uznać za regułę, że taką dysfunkcjonalną miejską przestrzeń projektują i zatwierdzają głównie mężczyźni, zaś koszty niewygody i strat czasu ponoszą głównie kobiety. Konstrukcja zamocowana do ściany ma stwarzać pozory dostępności i troski o inwalidów.