Całe Trójmiasto ma od dawna obwodnicę, a mimo to tak szerokie arterie biegną wzdłuż Gdańska. Piesi mają wiele okazji do ,,ćwiczeń fizycznych” i trenowania chodzenia.