... inne przejście przy tej samej ulicy usytuowano wzorcowo.