Notatka

Notatka ze spotkania w Biurze Drogownictwa i Komunikacji, w siedzibie Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy w sprawie projektu ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania ul. Rudnickiego - ul. Broniewskiego (wg projektu Pana mgr. inż. Leszka Pawlaka).

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

2. Marek Utkin, Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

3. Juliusz Grzybowiecki, Biuro Drogownictwa i Komunikacji / Inżynier Ruchu.

4. Marcin Jackowski, Zielone Mazowsze.

5. Leszek Pawlak, Projektant.

Na spotkaniu ustalono:

1. Z uwagi na wątpliwości związane z lokalizacją przejazdu dla rowerzystów przez ul. Broniewskiego - Zebrani zaproponowali zorganizowanie spotkania przez Inwestora ścieżki rowerowej - Urząd Dzielnicy Bielany (z udziałem przedstawiciela Zarządu Dróg Miejskich) dla sprecyzowania zakresu opracowania,

2. Na ww. ścieżkę rowerową (częściowo zrealizowaną w terenie) Inżynier Ruchu wydał Opinię Nr 824/05 w dn. 28.04.2005 r.

3. Zielone Mazowsze zdecydowanie postuluje o dokończenie ścieżki rowerowej po wschodniej stronie ul. Rudnickiego (zgodnie z decyzją WZiZT z 2000 roku [zobacz >>>]) oraz dostosowanie przejazdów na skrzyżowaniu do pierwotnego przebiegu w/w ścieżki.

Na tym spotkanie zakończono i podpisano w 4 egz.

Kilka dodatkowych uwag Zielonego Mazowsza

Zdjęcie przedstawia przedmiot uzgadnianego projektu - łącznik z przejazdem przez jezdnię ul. Broniewskiego (1).

Projektu w takim zakresie nie można zaopiniować pozytywnie z następujących powodów:

- pominięcia przejazdu przez jezdnię ul. Rudnickiego (2), który zalecił Inżynier Ruchu w opinii nr 824/05;

- uznania za nieistniejący obecnego przejazdu przez jezdnię ul. Broniewskiego (3), także wbrew w/w opinii nr 824/05;

- pominięcia mającej powstać drogi rowerowej na ul.Rudnickiego (4) planowanej w tym miejscu od 2000 roku.

Niedawno prezentowaliśmy kolejną koncepcję rozwiązania wieloletniego problemu, do jakiego urosła ta słynna już inwestycja [zobacz >>>].

Według schematu, jaki U.Dz. Bielany przedstawił nam wiosną, skrzyżowanie ul. Broniewskiego i Perzyńskiego miało objąć 4 (słownie: cztery) przejazdy przez jezdnie.

Projekt przekazany obecnie przez urząd do uzgodnienia zawiera 2 (słownie: dwa) przejazdy. Czyżby problemy z pamięcią? A może inwestor ma nadzieję, że Inżynier Ruchu zapomni, co zalecał 2 lata temu, a Zielone Mazowsze nie zauważy braków? A może U.Dz. Bielany chce tę rozpoczętą w 2000 roku inwestycję jeszcze trochę przeciągnąć, by rozsławić ją w księdze Guinessa?

Przecież to feralne miejsce oglądaliśmy też podczas przejazdu technicznego wiosną b.r. [zobacz >>>]

Więcej o genezie i tle sprawy [zobacz >>>] [zobacz >>>]