Łuk, po którym mogą jeździć tylko rowerzyści, ma zmniejszony promień za pomocą pola wyłączenia z ruchu (P-21). Ten sposób ograniczania prędkości ma sens w przypadku samochodów, o ile jest wykonany za pomocą prefabrykatów lub krawężników. W przypadku lekkich i nie rozwijających dużych prędkości rowerów takie utrudnienia są zbędne. W przypadku poprzestania na samym oznakowaniu poziomym, są one także nieskuteczne.