Malmö - miasto w południowej Szwecji, 270 tys. mieszkańców.

Asfaltowe drogi rowerowe - warto zwrócić uwagę na szerokość.

Bezkrawężnikowe połączenie przejazdu dla rowerów ze ścieżką oraz oddzielna sygnalizacja dla rowerów

Włączenie ruchu rowerowego z uliczki parkingowej w ścieżkę. Warto zwrócić uwagę na geometrię uniemożliwiającą samochodom wjazd na parking z dużą prędkością.

Zakończenie ulicy ślepej dla samochodów - umożliwiono przejazd rowerom.

Przejazd dla rowerów - zwraca uwagę usytuowanie przycisku dla rowerzystów na oddzielnym słupku z dala od jezdni. Dzięki temu rowerzysta może wcisnąć przycisk i oczekiwać na zielone światło nie zsiadając z roweru.

Poprowadzenie ruchu rowerowego na skrzyżowaniu z włączeniem w ścieżkę.

Włączenie ruchu rowerów w jezdnię.

Także rozwiązania w ruchu pieszym są interesujące - wysepka rozdzielająca pasy ruchu w tym samym kierunku uniemożliwia wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i wymusza wolniejszą jazdę.

Wyniesione przejście dla pieszych spełniające jednocześnie funkcję progu zwalniającego.