W miejscach, gdzie to konieczne, piesi dzielą całą przestrzeń z samochodami, których ruch jest znacznie uspokojony dzięki czemu panuje dużo niższy hałas niż w pro-samochodowych warunkach.