Do: Metro Warszawskie Sp.z o.o., ul. Wilczy Dół 5, Warszawa.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi przez Metro Warszawskie konsultacjami dot. bielańskiego odcinka metra, stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" zgłasza następujące wnioski:

(1) W projektach wszystkich stacji oraz węzła komunikacyjnego Młociny należy uwzględnić miejsca do bezpiecznego przechowania rowerów, najlepiej w pobliżu wejść do stacji. Miejsca te powinny być objęte systemem dozoru stacyjną telewizją przemysłową.

(2) Należy wykonać w ramach zagospodarowania terenu nad tunelami i stacjami wydzieloną drogę dla rowerów wzdłuż ul. Kasprowicza. Najlepszym wariantem wydaje się poprowadzenie ścieżki wraz z traktem spacerowym dla pieszych w szerokim pasie dzielącym jezdnie ul. Kasprowicza. Ponieważ jednak wariant ten może wymagać drobnej korekty w umiejscowieniu południowego wyjścia ze stacji Bielany (tak by zapewnić wystarczającą przestrzeń dla ruchu pieszego), chętnie przedyskutujemy inne możliwości.

Wyżej wymienione postulaty zgodne są z rekomendacjami Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego w sprawie rozwoju systemu rowerowego (odpowiednio rekomendacja nr 26 i nr 8 z VI spotkania WOST).

Oprócz tego postulujemy:

(3) Zmniejszenie planowanej liczby drzew do wycięcia w pasie dzielącym jezdnie ul. Kasprowicza przez rozważenie przesunięcia osi tunelu na wschodni lub zachodni skraj pasa dzielącego, a najlepiej pod jedną z jezdni (ruch drogowy w czasie budowy może być prowadzony drugą jezdnią dwukierunkowo - natężenie ruchu nie jest duże). Nawet bez zmiany projektu jest możliwe zachowanie drzew planowanych do wycięcia pod zaplecze budowy i wentylatornie, które to obiekty można przesunąć.

(4) Zastąpienie olbrzymich i niedostosowanych do otoczenia wentylatorni obiektami bardziej dyskretnymi. W wielu miastach zachodnich ten sam cel (napowietrzanie, ewakuacja) jest realizowany za pomocą krat w poziomie terenu, a nie krzykliwych "pomników wentylacji" jak w Warszawie.

Z poważaniem,

Krzysztof Rytel, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych