BD-BR-MUT-0561-6-2-08

Warszawa, 21 sierpnia 2008 r.

Do: Marcin Jackowski

W nawiązaniu do Pańskiej skargi ponownej [zobacz >>>], dotyczącej instalowania urządzeń do parkowania rowerów na stacjach metra, uprzejmie informuję, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. zadeklarowało swój udział w rozmowach na temat instalowania parkingów rowerowych na lub przy stacjach metra.

Zgodnie z zapewnieniami p. Jerzego Lejka, Prezesa Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Metro Warszawskie gotowe jest wesprzeć działania Miasta, mające na celu budowę stojaków rowerowych i parkingów Bike&Ride w pobliżu stacji metra. W tym celu niezbędne jest dokonanie odpowiednich ustaleń z zarządcami infrastruktury naziemnej - Zarządem Transportu Miejskiego oraz Dzielnicami, na terenie których znajdują się stacje metra. Zorganizowaniem spotkania mającego na celu dokonanie w/w ustaleń zajmie się Wydział Transportu Rowerowego Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Jednocześnie przedstawiciel Metra Warszawskiego podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że „parkowanie rowerów na terenie stacji jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa".

Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

w załączeniu:
Kopia pisma Metra Warszawskiego zn. PR/P/MN/56/2008 (patrz niżej lub wrzutnia.fz.eco.pl/metro/metro2vprez082008.pdf )

PR/P/MN/56/2008

Warszawa dn. 05.08.2008r.

Do: Pan Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy

W odpowiedzi na pismo BD-KR-MUT-0561-6-3-08 w kwestii parkowania rowerów na terenie stacji metra pragniemy odnieść się do rozwiązań londyńskich przytoczonych w skierowanym do nas piśmie.

Metro londyńskie dysponuje stacjami zarówno podziemnymi jak i naziemnymi. Parkowanie (przechowywanie) rowerów dopuszczone jest w wydzielonych do tego miejscach. W przypadku stacji podziemnych przechowalnie znajdują się w pobliżu stacji metra lub w bliskiej ich odległości, głównie w postaci wiat ze stojakami rowerowymi bądź wolnostojących stojaków (załącznik nr 1). Natomiast na niektórych stacjach naziemnych stojaki bądź wydzielone pomieszczenia rowerowe umiejscowione są bezpośrednio przy lub na stacjach metra. Jedną z głównych wytycznych przy podejmowaniu decyzji o wydzieleniu miejsca pod parkingi rowerowe jest ich bezpieczna lokalizacja oraz brak kolizji z ruchem pieszym. Takie rozwiązania stwarzają użytkownikowi roweru możliwość dogodnej przesiadki do innego środka transportu (Metro, autobus) lub swobodne korzystanie z punktów użyteczności publicznej.

Ponadto pragniemy przytoczyć obowiązujące przepisy w metrze londyńskim związane z przewożeniem roweru (załącznik nr 5.}. Otóż przewóz roweru dowolną linią metra londyńskiego dozwolony jest tylko w przypadku gdy posiadamy rower składany (tzw. Folding Bicycle). Rower taki zajmuje mało miejsca i traktowany jest jako bagaż podręczny. Jeżeli chcemy przewieźć zwykły rower (miejski, górski) należy przestrzegać poniższych restrykcji (nie dotyczy roweru składanego):
- przewóz zwykłego roweru dozwolony jest na wybranych liniach,
- zabronione jest przewożenie zwykłego roweru w godzinach szczytowych tj. 07.30 - 09.30 i 16.00 -19.00, od poniedziałku do piątku,
- w wyjątkowych przypadkach na wyznaczonych liniach dozwolone jest przewożenie roweru w godzinach szczytu w kierunku przeciwnym do kierunku przemieszczania się większości podróżujących.

Zgodnie z powyższym przewóz roweru środkami transportu publicznego bądź parkowanie rowerów na stacjach metra jest ściśle regulowane. Tym samym użytkownik roweru w Londynie musi liczyć się z zakazem przewożenia roweru na wybranych liniach (załącznik nr 2, schemat sieci metra londyńskiego z uwzględnieniem dopuszczenia przewozu roweru).

Poniższy opis obrazuje, którą linią możemy przewozić rower:

Circle, District, East London, Hammersmith & City i Metropolitan Lines
Przewożenie roweru dozwolone jest na każdej z wymienionych linii poza godzinami szczytu.

Bakerloo Line
Rowery mogą być przewożone pomiędzy stacją Queen's Park i Harrow & Wealdstone w godzinach szczytu rannego i popołudniowego oraz w obu kierunkach poza godzinami szczytu.

Central Line
Rowery można przewozić poza godzinami szczytu w obu kierunkach pomiędzy: White City i West Ruislip/Ealing, Broadway Leyton i Epping Newbury Park/Woodford i Hainault.

Jubilee Line
Rowery można przewozić poza godzinami szczytu w obu kierunkach pomiędzy: Finchiey Road i Stanmore Canning Town i Stratford.

Northern Line
Można przewozić rowery poza godzinami szczytu w obu kierunkach pomiędzy: Edgware i Colindale Hendon Central i Golders Green East Finchiey i High Barnet/Mill Hill East.

Piccadilly Line
Można przewozić rowery poza godzinami szczytu w obu kierunkach pomiędzy: Barons Court i Hounslow West/Uxbridge Cockfosters i Oakwood.

Natomiast na liniach Victoria i Waterloo & City przewóz rowerów jest całkowicie zabroniony.

Przewożenie rowerów jest znacznie ograniczone w strefie taryfowej 1 tj. centralnej części Londynu (załącznik nr 3, schemat sieci metra londyńskiego z podziałem na strefy taryfowe).

W tym miejscu należy dodać, że w innych miastach gdzie ruch rowerowy jest dużo bardziej popularny niż w Londynie za przewóz roweru pobierana jest dodatkowa opłata (Metro w Kopenhadze).

Pragniemy poinformować, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. bierze czynny udział w dyskusji prowadzonej przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji na temat usprawnienia ruchu rowerowego na terenie miasta st. Warszawy. Wychodząc naprzeciw postulatom, pragniemy zwrócić uwagę na teren wzdłuż odcinka bielańskiego od stacji Słodowiec do stacji Młociny. Okoliczny teren sprzyja adaptacji pod ścieżki rowerowe oraz umiejscowieniu w niedalekiej odległości przy stacjach metra wiat ze stojakami rowerowymi bądź wolnostojących stojaków. Stojaki rowerowe umiejscowione przy stacji metra Stare Bielany mogą służyć za przykład takiego rozwiązania (załącznik nr 4). Stosowność wprowadzenia powyższych rozwiązań winny być tematem rozmów odpowiednich jednostek gminnych.

Grzegorz Ledzion
Członek Zarządu

Załączniki:
1. Zdjęcia parkingu rowerowego przy stacji metra Finsbury Park w Londynie.
2. Schemat sieci metra londyńskiego z uwzględnieniem dopuszczenia przewozu roweru.
3. Schemat sieci metra londyńskiego z podziałem na strefy taryfowe.
4. Zdjęcia stojaków rowerowych przy stacji metra Stare Bielany w Warszawie.
5. Przepisy w metrze londyńskim związane z przewożeniem roweru (ang.).

Od redakcji

Podstawowe pytanie, jakie nasuwa się po lekturze tych pism - co mają wspólnego zasady przewozu rowerów metrem w Londynie z postulatem ich przechowywania na stacjach w Warszawie? Chyba Radio Erewań nie poradziłoby sobie zwinniej z cytowaną odpowiedzią, dodając co najwyżej, że pozostawienie rowerów na warszawskiej stacji metra jest niewskazane, skoro w Leningradzie je kradną…

Owo słynne radio pytane, kiedy w Polsce będzie lepiej, odpowiadało, że już było lepiej. Podobnie konkretne podejście do kwestii kiedy widać w tej sprawie. Jak zwykle - wiele się rozmawia, deklarujebierze czynny udział w dyskusji. Ale i tym razem nie padają żadne terminy ani konkrety. Znów mają się odbyć spotkania, oczywiście w przyszłości, chociaż sprawa ciągnie się od dwóch lat [zobacz >>>]. Tempo działania Ratusza jest równie imponujące jak zaangażowanie w realizację celów nakreślonych w Strategii Rozwoju Warszawy.

Imponuje też staranność i kompletność odpowiedzi. Skarżący zwrócił się m.in. o uzyskanie od zarządu Metra szczegółowego i pełnego zapisu owych standardów bezpieczeństwa ze wskazaniem, które dokładnie zapisy wykluczają parkowanie rowerów, a jednocześnie nie wykluczają innych form korzystania z pomieszczeń w obrębie stacji i załączenie ich do odpowiedzi na skargę. Czy Zastępca Prezydenta Warszawy tej prośby nie zauważył? Chyba tak skoro ograniczył się do lakonicznego cytatu, że przedstawiciel Metra Warszawskiego podtrzymuje dotychczasowe stanowisko, że „parkowanie rowerów na terenie stacji jest niewskazane ze względów bezpieczeństwa". Z pięciu załączników żaden nie dotarł do skarżącego. Uznano je za mało istotne czy takie są zwyczaje?

Przykro czytać, że druga osoba w stolicy najpierw informuje, że zwróciła się do prezesa Metra o zrewidowanie zajmowanego dotychczas stanowiska w sprawie umieszczania parkingów rowerowych na stacjach metra. A efekt jest taki, jak widać, czyli żaden. Odnosi się wrażenie, że adresat nie tylko nie ma najmniejszych chęci rewidować stanowiska, ale nie czuje też potrzeby, aby je racjonalnie uzasadnić. Może urzędnicy tak hojnie nagradzani nie muszą...

Na koniec warto też odnotować cenne spostrzeżenie, że teren ul. Kasprowicza sprzyja adaptacji pod ścieżki rowerowe oraz umiejscowieniu stojaków. Dojście do takich wniosków akurat po zakończeniu przebudowy tej ulicy zdecydowanie powinno być uhonorowane przez Ratusz kolejnymi nagrodami dla zarządu Metra. Może dzięki temu przy piątej lub szóstej linii wnioski takie pojawią się w momencie formułowania założeń projektowych.

Teren ul. Kasprowicza nie tyle sprzyja, co sprzyjał adaptacji pod ścieżki rowerowe do czasu pojawienia się budynków stacyjnych zajmujących całą szerokość pasa zieleni.

Przy ul. Podczaszyńskiego przegrodzono pas zieleni takim kosztownym dziwolągiem.

Obecnie trudno liczyć na coś więcej niż znane od lat uciążliwości i zagrożenia na istniejącym ciągu pieszo-rowerowym. Wątpliwe, by rozmowy odpowiednich jednostek gminnych mogły naprawić to, co zostało zepsute przez Metro, które nie zauważyło potrzeb ruchu rowerowego w momencie formułowania założeń, a potem nie chciało przyjąć do wiadomości postulatów na ten temat [zobacz >>>]. Zresztą nie pierwszy raz [zobacz >>>] [zobacz >>>] ...

Wytłuszczenia w pismach zostały dodane przez redakcję.