DO: Biuro Prezydenta m.st. Warszawy, Wydział Skarg i Wniosków

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na moje postulaty poprawy warunków komunikacji rowerowej adresowane do Komisarza Warszawy (17 lipca 2006r) otrzymałem do wiadomości dwa pisma ZDM przekazujące część spraw do Metra Warszawskiego [1] i U.Dz. Bielany [2]. Na pisma te do dzisiaj obaj adresaci nie udzielili odpowiedzi. Uprzejmie proszę o interwencję.

Szczególnie niemiłym zaskoczeniem jest dla mnie brak zainteresowania Metra Warszawskiego poprawą dostępności i użyteczności tego środka transportu, jaką przyniosłoby zorganizowanie na stacjach parkingów i przechowalni dla rowerów. Tylko nieliczni pasażerowie mieszkają czy pracują przy samej stacji, pozostałym właśnie rower może doskonale przybliżyć podziemną kolej, a tym samym wydatnie podnieść zyski społeczne z tej jakże kosztownej inwestycji.

Możliwość bezpiecznego pozostawienia roweru na stacji pozwoli skorzystać z metra znacznie większej liczbie osób, co bezpośrednio przełoży się m.in. na zmniejszenie ruchu samochodów prywatnych i mniejszy tłok w komunikacji publicznej. Liczę na zobligowanie Zarządu Metra Warszawskiego do pilnego i poważnego zajęcia się tą problematyką. Zwracam uwagę, że na terenie Bielan, gdzie stacje dopiero powstają, na pewno da się zawczasu uwzględnić potrzeby rowerzystów i dokonać w tym celu niewielkich korekt projektowych czy wykonawczych. Odwlekanie działań na rzecz integracji metra z transportem rowerowym na później przyniesie miastu również szkody finansowe, gdyż narazi budżet na dodatkowe koszty przeróbek czy zmian aranżacji, oddzielnych projektów i procedur itp.

Uprzejmie proszę też o przypomnienie zarówno władzom Metra Warszawskiego jak i Wydziałowi Infrastruktury Dzielnicy Bielany o obowiązkach, jakie nakładają na nie następujące akty prawne i dokumenty:

- Kodeks Postępowania Administracyjnego – nakazuje udzielanie odpowiedzi w terminie 30 dni (Art. 35);

- Uchwała Zarządu Miasta nr 188/C/96 z 25 czerwca 1996 r. w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej – nakazuje wszystkim jednostkom organizacyjnym uwzględnianie potrzeb ruchu rowerowego i konsultacji z przedstawicielami promujących go środowisk;

- Obowiązująca Strategia Rozwoju Warszawy wytycza m.in. takie cele jak stworzenie warunków do powszechnego korzystania z rowerów (spójny, liczący 900 km system dróg rowerowych, wygodny, bezpieczny i czytelny) oraz powstanie parkingów rowerowych, w szczególności przy węzłowych przystankach komunikacji i innych ważnych obiektach.

Do wiadomości:

1. Stanisław Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, 00-033 Warszawa, ul. Górskiego 7

2. Stowarzyszenie Zielone Mazowsze, ul. Nowogrodzka 46/6 00-695 Warszawa

Załączniki:

1. kopia pisma ZDM/5512/DTBR-286/2006

2. kopia pisma ZDM/5512/DTBR-295/2006

Więcej i szerzej o sprawie

[zobacz >>>]