Godzina 13:00, start ze stacji Statoil przy Obrazkowej. Stawiły się trzy osoby z Zarządu Dróg Miejskich (potem zostały dwie) oraz niżej podpisany z Zielonego Mazowsza.

Od Płochocińskiej do granicy Warszawy ścieżka rowerowa biegnie po wschodniej stronie Modlińskiej, a od Mostu Grota do Płochocińskiej po zachodniej.

Od Obrazkowej do granicy miasta

1. Przy skrzyżowaniu Modlińska / Obrazkowa - brak odpowiedniego przejazdu rowerowego przez wyjazd ze stacji.

2. Pomiędzy wyjazdem ze stacji a Kołacińską zbyt wąski ciąg pieszo-rowerowy - konieczna przebudowa (ścieżkę oznakowano na siłę).

3. Skrzyżowanie Modlińska / Kołacińska / Światowida - brak przejazdu rowerowego przez Kołacińską i przez Modlińską (od strony Światowida pociągnięto ścieżkę rowerowa po stronie południowej). Ponieważ jest ona po stronie południowej, panowie z ZDM stwierdzili, że pewnie trzeba będzie jeździć dookoła skrzyżowania (bo po południowej stronie skrzyżowania nie ma przejścia dla pieszych), chyba, że uda się przeciągnąć ścieżkę od Milenijnej po północnej stronie Światowida - tylko że to teren dzielnicy Białołęka, nie ZDM.

4. Wjazd z Modlińskiej w Sąsiedzką - konieczne wyznaczenie przejazdu rowerowego.

5. Od ulicy Podróżniczej do końca dwupasmowej ulicy Modlińskiej pomiędzy skrzyżowaniami konieczność zastosowania uspokojenia ruchu jak na drogach lokalnych, po których jednak poruszają się samochody dojeżdżające do posesji, lub do punktów usługowych (np. salonu samochodowego). Panowie z ZDM stwierdzili, że rowerzyści mogą się pieklić na progi zwalniające. Proponowałem rozwiązania zagraniczne z bocznymi przepustami dla rowerzystów - tu znowu podobno prawo zabrania itp.

6. Skrzyżowanie Modlińska / Drogowa - konieczność ucywilizowania skrzyżowania, wytyczenia przejazdu rowerowego przez Drogową.

7. Skrzyżowanie Modlińska / Klasyków - konieczność zorganizowania przejazdu rowerowego przez Klasyków. Propozycja przejazdu przez Modlińską w tym miejscu do Pomorskiej też wydawała mi się kusząca, ale raczej nie zostanie uwzględniona.

8. Pomiędzy Klasyków i Mehoffera - ?

9. Skrzyżowanie Modlińska / Mehoffera - jest przejazd rowerowy ze światłami. Postulat przejazdu rowerowego w tym miejscu przez Modlińską też raczej upada z uwagi na brak ścieżki wzdłuż Mehoffera.

10. Za Mehoffera konieczne uspokojenie ruchu na drodze lokalnej napotyka na utrudnienia w postaci hurtowni zlokalizowanych przy ulicy, do których podjeżdżają TIR-y i mogą być protesty przedsiębiorców.

11. Modlińska / Animuszu - jest przejazd rowerowy.

Od Obrazkowej do mostu nad kanałem Żerańskim

12. Modlińska / Ekspresowa - konieczność wybudowania i oznakowania przejazdu rowerowego przez Ekspresową.

13. Płochocińska / Modlińska - dość łatwe do zrealizowania postulaty poprowadzenia przejazdu przez Płochocińską ze względu na zmianę strony, po której biegnie ścieżka rowerowa. Pozostawienie dojazdu ścieżki do ulicy Kasztanowej po zachodniej stronie ulicy Modlińskiej. Moje propozycje wygrodzenia słupkami chodników i ścieżki w tym miejscu, ze względu na częste łamanie przepisów przez kierowców i wjeżdżanie na ścieżkę i chodnik zwłaszcza w czasie zatorów drogowych tu spotkały się z krytyką, że to nie ma sensu, bo słupki i tak wyrwą, na ścieżce słupków się nie stawia itp.

14. Modlińska / Leszczynowa - konieczność oznakowania na jezdni przejazdu rowerowego oraz obniżenie krawężników.

15. Modlińska / Konwaliowa - panowie stwierdzili, że przeprowadzenie przejazdu rowerowego przez ulicę Konwaliową będzie bardzo trudne, bo przepisy, bo przesuwanie świateł itp. Ale ma być i już. Zasygnalizowałem też problem z przejazdem wzdłuż przystanku na Konwaliowej, gdzie jest duża możliwość kolizji z pieszymi.