Przy okazji zapomniano, że ulica Kunickiego, obecnie częściowo jednokierunkowa, jest wykorzystywana jako element tranzytu rowerowego wzdłuż ul. Radiowej na odcinku od ul. Dostępnej do ronda płk. Adameckiego