DTBR/490/04

Notatka Służbowa

W dniu 07.09.2004 r., odbyło się spotkanie robocze w Zarządzie Dróg Miejskich, w którym uczestniczyli ze strony ZDM Antoni Wilim i Daniel Gajewski, oraz ze strony stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" Aleksander Buczyński i Krzysztof Rytel.

Przedstawiciele "Zielonego Mazowsza" zwrócili opracowaną w ZDM mapę dróg rowerowych z następującymi uzgodnieniami:

PROPONOWANA REALIZACJA NA PODSTAWIE PROJEKTÓW ORGANIZACJI RUCHU NA ROK 2005

- oznakowanie chodnika po wschodniej stronie Wybrzeża Gdyńskiego - od Krasińskiego do Dewajtis - jako ciągu pieszo-rowerowego oraz wyznaczenie przejazdów w rejonie skrzyżowania z ul. Gwiaździstą;

- ul. Puławska - wydzielenie drogi dla rowerów z chodnika na odcinku Al. Wilanowska -- Dolina Służewiecka i oznakowanie chodnika na odcinku Dolina Służewiecka - Pileckiego jako ciągu pieszo-rowerowego, wraz z wyznaczeniem odpowiednich przejazdów;

- wydzielenie drogi dla rowerów z chodnika po północnej stronie ul. Gagarina;

- wydzielenie drogi dla rowerów z chodnika po północnej stronie Al. Solidarności i Radzymińskiej na odcinku od szlaku wzdłuż Wybrzeża Helskiego do ul. Nowotrockiej;

- uporządkowanie parkowania i wydzielenie drogi dla rowerów z chodnika wzdłuż Al. Ujazdowskich z wpuszczeniem ruchu w ulice lokalne w rejonie placu Trzech Krzyży (Prusa, Hoża, Żurawia, Nowogrodzka);

- wydzielenie dróg dla rowerów z chodników wzdłuż Al. Szucha;

- wydzielenie dróg dla rowerów z chodników wzdłuż ul. Wawelskiej i połączenie z istniejącym odcinkiem ścieżki w Al. Niepodległości;

- przystosowanie uliczki parkingowej po północnej stronie ul. Grochowskiej do dwukierunkowego ruchu rowerów;

- przeniesienie parkowania z chodnika ul. Chłodnej na jezdnię i wydzielenie na zwolnionej w ten sposób powierzchni drogi dla rowerów.

PROPONOWANA REALIZACJA NA PODSTAWIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH NA ROK 2005

- droga dla rowerów w ciągu ulic Marszałkowska - Andersa od Al. Jerozolimskich do ul. Słomińskiego, z łącznikami wzdłuż ul. MIędzyparkowej i nad stacją metra Dworzec Gdański (do istniejących ścieżek przy ul. Słomińskiego, na Moście Gdańskim i nad Wisłą);

- pasy dla rowerów w ul. Krakowskie Przedmieście (w ramach modernizacji ulicy);

- przedłużenie drogi dla rowerów w al. Jana Pawła II - od Al. Solidarności do ronda ONZ, po obu stronach ulicy;

- droga dla rowerów w ciągu ulic Świętokrzyska - Prosta - od ul. Kopernika do ronda Daszyńskiego;

- droga dla rowerów w ciągu ulic Okopowa - Towarowa (projekt Warcent), z odgałęzieniem wzdłuż ul. Leszno do istniejącej ścieżki przy ul. Górczewskiej;

- droga dla rowerów po wschodniej stronie ul. Czerniakowskiej (od ul. Zaruskiego do Chełmskiej);

- droga dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej - od istniejącego ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ul. Broniewskiego do ul. Sokratesa;

- droga dla rowerów w ul. Grójeckiej łącząca istniejące odcinki (od ul. Korotyńskiego do wiaduktu nad torami kolejowymi);

- jednokierunkowe drogi dla rowerów wzdłuż ul. Grójeckiej na odcinku od Banacha do pl. Zawiszy;

- droga dla rowerów w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. Racławickiej do Wawelskiej (projekt Warcent), z wprowadzeniem ruchu rowerowego w ul. Uniwersytecką;

- jednokierunkowe drogi dla rowerów w Al. Niepodległości, z wykorzystaniem istniejących uliczek parkingowych (ewentualnie uspokojenie ruchu na w/w uliczkach parkingowych);

- droga dla rowerów po północnej stronie Al. Waszyngtona od Szlaku Słonecznego do ronda Wiatraczna i dalej po północnej stronie ul. Grochowskiej do uliczki parkingowej;

- drogi dla rowerów wzdłuż Al. Stanów Zjednoczonych;

- uzupełnienie brakującego odcinka Szlaku Słonecznego w rejonie węzła Żerań FSO oraz tymczasowa (do czasu modernizacji Trasy AK / Toruńskiej) adaptacja chodników na Moście Grota-Roweckiego do ruchu rowerów (w tym przesunięcie latarni i drogowskazów oraz podjazd na skarpę);

- przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Drewny do granicy miasta.

Ponadto ustalono, iż dalszy rozwój dróg rowerowych w mieście może następować przy okazji remontów chodników oraz sygnalizacji świetlnych, powstającego nowego zagospodarowania przyległego do pasa drogowego np. budowa nowych obiektów handlowych, stacji paliw, osiedli mieszkaniowych itd. Podstawą do ujęcia w projekcie zagospodarowania danego obiektu drogi rowerowej powinna być mapa rozwoju dróg rowerowych sporządzona w ramach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy.