AC-IV/0718/279/WT/99

Uprzejmie informuję, że Urząd nie planuje budowy ścieżek rowerowych na podległych nam ulicach.

Parametry techniczne ulic lokalnych gminnych, (są to ulice małe, przeważnie osiedlowe, nie tworzące jednolitych ciągów) uniemożliwiają budowę na nich ścieżek rowerowych. Przez teren dzielnicy przebiegają ulice które jako drogi miejskie lub krajowe podlegają Zarządowi Dróg Miejskich Warszawa ul. Chmielna 120 i być może istnieją na nich takie możliwość.

Z-ca Dyrektora Zarządu Dzielnicy Ochota Gminy Warszawa-Centrum
Marek Piotr Janiak