Póki co w Warszawie postęp w tym względzie ogranicza się do stosowania miejscami płotów niższych niż dotychczasowe.