Jako chlubny wyjątek można potraktować Świętokrzyską, jednak już obok niej znajduje się plac Powstańców Warszawy – niedostępny od strony trotuaru, jak też szczelnie oddzielony łańcuchami z pozostałych stron – tak, by nikt przypadkiem nie zechciał skorzystać z ustawionych na nim ławek.