Petycja Federacji Zielonych w sprawie tworzenia warunków dla komunikacji rowerowej

Paweł Piskorski, Prezydent m.st. Warszawy.

Szanowny Panie Prezydencie!

Uchwałą nr 188/C/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku Zarząd Miasta zobowiązał się do tworzenia na terenie Warszawy warunków dla komunikacji rowerowej [zobacz >>>]. Uważamy dotychczasowe działania w tym kierunku za niewystarczające.

Domagamy się:

- Uwzględniania potrzeb ruchu rowerowego podczas każdej inwestycji drogowej (paragraf 2 uchwały). Dotychczas w okresie obowiązywania uchwały zrealizowano 14 inwestycji drogowych, w 9 przypadkach całkowicie ignorując jej zapisy.

- Konsultowania z rowerzystami projektów ścieżek rowerowych (paragraf 3 uchwały). Wiele z dotychczas wybudowanych ścieżek ma istotne usterki i nie zapewnia możliwości wygodnego i bezpiecznego poruszania się na rowerze. Powołanie, wzorem Gdańska, społecznego zespołu konsultacyjnego opiniującego lokalizację oraz projekty infrastruktury rowerowej, pozwoliłoby za tę samą cenę otrzymać produkt znacznie wyższej jakości.

Prosimy również o przyśpieszenie realizacji pilotażowego programu Studenckiego Systemu Dróg dla Rowerów (ok. 17 km), zatwierdzonego uchwałą Zarządu Miasta nr 127/CXLIV/97 z dnia 15 kwietnia 1997 r. [zobacz >>>]. Dotychczasowe tempo (600 metrów w ciągu 2 lat) uznajemy za niezadowalające. Koszt realizacji całości programu, szacowany na 2 mln PLN, to mniej niż 0,1% rocznych wydatków Warszawy na transport, dlatego też nie satysfakcjonują nas wyjaśnienia o braku środków finansowych. Uważamy, że program można i należy zrealizować w ciągu najbliższych 16 miesięcy (do końca b.r. zrealizować gotowe projekty techniczne i zakończyć prace projektowe, do sierpnia 2000 zakończyć prace budowlane).

Federacja Zielonych

(+ 1000 podpisów)

Inwestycje drogowe w latach 1997-1998

(na podstawie "Inwestycje Warszawskie 1994-1998")

Lp. Inwestycja W jaki sposób uwzględniono potrzeby ruchu rowerowego?
1 budowa al.KEN (odc. Ciszewskiego - Bartoka) dł. ca. 1,2 km Ścieżka rowerowa na odc. Ciszewskiego - Wiolinowa dł. ca. 0,6 km
2 modernizacja ul. 17 Stycznia dł. ca. 1,6 km Ścieżka rowerowa
3 modernizacja al. Prymasa Tysiąclecia (odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Kasprzaka), dł. ca. 1,0 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
4 budowa al. Prymasa Tysiąclecia (odc. Górczewska - Obozowa) dł. ca. 0,7 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
5 budowa ul. Dywizjonu 303 (odc. Radiowa - Księcia Janusza) dł. ca. 1,1 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
6 budowa Trasy Armii Krajowej (odc. Broniewskiego - Powązkowska) dł. ca. 0,8 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
7 modernizacja ul. Włościańskiej dł. ca. 1,0 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
8 modernizacja ul. Ostrobramskiej (odc. Fieldorfa - Rodziewiczówny) dł. ca. 1,0 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
9 modernizacja ul. Radiowej (odc. Powst. Śląskich-Dywizjonu 303) dł. ca. 0,7 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
10 remont Al. Niepodległości (odc. Batorego - Wiśniowa) dł. ca. 0,8 km Ścieżka rowerowa, kończy się ślepo na stacji benzynowej
11 remont ul. Grójeckiej (odc. Korotyńskiego - Banacha) dł. ca. 1,0 km Ścieżka rowerowa, kończy się ślepo ok. 100 m. przed skrzyżowaniem z ul. Banacha.
12 remont Mostu Gdańskiego dł. ca. 0,6 km Ścieżka rowerowa na dolnym pomoście, bez połączenia z czymkolwiek
13 modernizacja ul. Łopuszańskiej dł. ca. 2,0 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.
14 budowa ciągu ul. Płaskowickiej - Roentgena (odc. Puławska - Centrum Onkologii) dł. ca. 0,9 km W ogóle nie uwzględniono potrzeb ruchu rowerowego.