Trudno odmówić słuszności i racjonalności tym zasadom w sytuacji, gdy podaż miejsc jest ograniczona, a popyt znacznie większy, o czym świadczą pozostałe rowery stojące w tym samym czasie w innych miejscach tego samego podwórka.