Niedopuszczalne są jakiekolwiek przerwy w ciągłości ścieżki, a szczególnie wymagające zejścia z roweru (np. brak przejazdu przez skrzyżowanie, schody).

Rowerzysta nie powinien się zatrzymywać i zastanawiać, gdzie dalej prowadzi źle oznakowana trasa.

Nieintuicyjny przebieg dróg rowerowych może powodować konflikty i nieprzepisowe zachowania uczestników ruchu, a wręcz prowadzić do wypadków.

ŹLE: lekceważące cyklistów zakończenie drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem zamiast legalnego przeprowadzenia ruchu na drugą stronę. Wjazd na parking nie może być bardziej uprzywilejowany niż ruch rowerowy na głównej ulicy (Radom, ul. Chrobrego).

DOBRZE: brak wyjazdu z ulic bocznych na główną lub blokada drogi w strefie zamieszkania nie powinna dotyczyć rowerów (Ratyzbona, Niemcy).

ŹLE: ta ślepa, lokalna uliczka mogłaby służyć jako atrakcyjny i bardzo pomocny skrót, gdyby wyposażono ją w takie wąskie przejazdy dla rowerzystów, jak na zdjęciu powyżej. Teraz muszą korzystać z wąskiego chodnika (Warszawa - Bielany, ul. Opatowska).