Pismo ZM do dyrektora dzielnicy Praga Północ

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do spotkania z Panem Dyrektorem w dniu 23 lutego br., przekazujemy nasze propozycje do planu działań na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej na terenie dzielnicy. Mamy nadzieję, że spotkanie to zapoczątkuje systematyczną wymianę informacji i ścisłą współpracę pomiędzy Urzędem Dzielnicy a Społecznym Zespołem Rowerowym, w którego pracach uczestniczą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia "Zielone Mazowsze" (Federacji Zielonych), Stowarzyszenia "Przyjazne Miasto", Polskiego Klubu Ekologicznego, PTTK, Klubów Turystyki Rowerowej "Ursynów" oraz "Szprycha".

Prosimy, aby budowane przez Dzielnicę ścieżki rowerowe umożliwiały stopniową realizację załączonej koncepcji.

Widzimy możliwości dalszej współpracy szczególnie w kwestii dopracowania szczegółów technicznych realizowanych tras rowerowych oraz wspólnego organizowania imprez promujących komunikację rowerową.

Osobą kontaktową w zespole jest Aleksander Buczyński.

Z poważaniem,

Krzysztof Rytel
prezes

Propozycje do planu działań

1. Za najpilniejsze do wykonania trasy rowerowe uważamy:

- po wsch. stronie Wybrzeża Helskiego od Mostu Gdańskiego (do połączenia ze ścieżką na moście i wjazdem na wał po pn. stronie mostu) do ul. Kłopotowskiego (do połączenia ze ścieżką budowaną wzdłuż Wyb. Szczecińskiego) - ok. 1800 m.

- od Mostu Gdańskiego do ronda Starzyńskiego i wjazdu w ul. Golędzinowską - ok. 600 m.

- od skrzyż. Wyb. Helskie / Ratuszowa przez Park Praski do pl. Weteranów 1863 r., dalej po pn. stronie Al. Solidarności do Targowej - ok. 900 m.

- od ścieżki wzdłuż Wybrzeża koło pomnika Kościuszkowców i po linii ul. Zamoyskiego do gr. gminy - ok. 1000 m.

- od Mostu Świętokrzyskiego wzdłuż ul. Sokolej i Kijowskiej do Dworca Wschodniego - ok. 1600 m.

- po wsch. stronie ul. Jagiellońskiego od ronda Starzyńskiego do Al. Solidarności - ok. 1500 m.

Proponowane trasy rowerowe na terenie dzielnicy Praga Północ.

2. Warto rozważyć możliwość wprowadzenia ruchu rowerowego z ciągu Al. Solidarności w ulicę Wileńską, np. poprzez zawężenie przekroju jezdni i przeznaczenie jednego pasa ruchu na ścieżkę rowerową. Byłoby to rozwiązanie tańsze i bardziej atrakcyjne dla rowerzystów niż budowa ścieżki wzdłuż Al. Solidarności, bardzo ruchliwej na tym odcinku.

3. Na ulicach lokalnych bardziej od wydzielonych dróg rowerowych wskazane jest uspokojenie ruchu (np. poprzez progi zwalniające, przewężenia, organizację parkowania), z uwzględnieniem przepustów dla rowerów. Za najpilniejsze do uspokojenia uważamy ulice Sierakowskiego i Golędzinowską.

4. Należy unikać jednokierunkowej organizacji ruchu. Warto przywrócić dwukierunkową organizację ruchu na uliczkach rozprowadzających wzdłuż Al. Solidarności i Jagiellońskiej, które mogą z powodzeniem być wykorzystywane przez rowerzystów.

5. Zalecaną nawierzchnią dla dróg rowerowych jest nawierzchnia bitumiczna. Często stosowana w Warszawie nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej jest nierówna, a zatem wiąże się z większymi oporami toczenia i niższym komfortem jazdy. Ponadto, brak podbudowy sprawia, że nawierzchnia z kostki ulega bardzo szybkiej degradacji i jest droższa w utrzymaniu.

6. Przejazdy rowerowe przez ulice lokalne powinny być poprowadzone grzbietem szerokich progów spowalniających ruch samochodowy. Na przejazdach przez ulice zbiorcze i główne należy zastosować warstwę czerwonej nawierzchni.

7. Dla tras rowerowych należy przyjąć prędkość projektową 30 km/h. Promienie łuków nie powinny być mniejsze niż 20 m, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne są promienie nie mniejsze niż 8 m. Profile poprzeczne powinny zapobiegać tworzeniu się kałuż i ułatwiać pokonywanie łuków.

8. Proponujemy zobowiązanie szkół i ośrodków sportowych do utworzenia przy pomocy Urzędu Dzielnicy bezpiecznych przechowalni rowerów (np. w formie wydzielonego boksu w szatni).

9. Realizacji infrastruktury powinny towarzyszyć imprezy promocyjne - np. na otwarcie nowej ścieżki lub strzeżonego parkingu rowerowego.

10. Warto wyposażyć Urząd Dzielnicy i Straż Miejską w rowery służbowe. Pozwoli to niewielkim kosztem zwiększyć mobilność tych służb, a jednocześnie wpłynie na lepsze rozpoznanie problemów, z którymi stykają się rowerzyści.