UD Praga Południe do ZM

Warszawa, dn. 07.04.1999r.

KF/83/99

Urząd Dzielnicy Praga-Południe, dostrzegając wagę problemu, wyraża zadowolenie z powodu prowadzenia przez "Zielone Mazowsze" kampanii "A rowery swoją drogą". W poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Dzielnicy prowadzone są prace zmierzające do rozwoju infrastruktury rowerowej, m.in. w fazie projektowania są ścieżki rowerowe, tworzenie nowoczesnych traktów rowerowych na powstających drogach. Posiadamy też informacje o inicjatywie uporządkowania ruchu rowerowego na terenie Parku Skaryszewskiego.

Z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Praga Południe powstał Klub Rekreacji Rowerowej przy KS "Orzeł".

W obecnej chwili w Urzędzie Dzielnicy nie ma wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za politykę rowerową, dlatego prosimy o kierowanie korespondencji bezpośrednio do Dyrektora Zarządu.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dzielnicy Praga-Południe Gminy Warszawa-Centrum
Robert Lasota

ZM do UD Praga Południe

Warszawa, 11 czerwca 1999 r.

Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Jeżeli to możliwe, prosimy o więcej szczegółów w sprawach zasygnalizowanych w otrzymanym od Państwa piśmie.

1. Czy zostały już opracowane (ew. są w trakcie opracowywania) jakieś projekty budowlane i/lub projekty organizacji ruchu dla dróg dla rowerów (oprócz Trasy Siekierkowskiej) ?

2. Czy przewidują Państwo realizację tych projektów w bieżącym roku ?

3. Czy planują Państwo utworzenie ścieżek rowerowych na obecnie remontowanych ulicach i chodnikach ?

4. Czy planują Państwo tworzenie innych niż ścieżki udogodnień dla komunikacji rowerowej, takich jak np. strefy ruchu uspokojonego, śluzy rowerowe lub dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd na lokalnych ulicach jednokierunkowych ?

5. Jakie są Państwa zamierzenia na przyszły rok w ww. kwestiach ?

Oferujemy naszą pomoc w pracach planistycznych i projektowych. W załączeniu przesyłamy dwa ostatnie numery warszawskiego biuletynu rowerowego "Kółka Dwa". Życzymy przyjemnej lektury i prosimy o bieżące informowanie o podejmowanych przez Państwa działaniach w kierunku rozwoju i promocji komunikacji rowerowej.