Z zaplanowanych w 2013 r. tras rowerowych dla Warszawy mniej niż jedna trzecia powstała w terminie.

Warszawa ma Program?

W 2013 r. opracowany został na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego przez firmę Transeko Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020 [zobacz >>>] (dalej Program). Zaplanowane w nim inwestycje zostały podzielone na 3 etapy, z którym pierwszy miał się zakończyć w 2016 r. Z ciekawości sprawdziłem, co z tego etapu zostało zrealizowane.

Okopowa - jedna z ulic, przy której według Programu droga dla rowerów miała powstać do 2016 r. Pierwszy projekt budowlany tej ścieżki był gotowy już w 1998 r. [zobacz >>>]

Zadania planowane i zrealizowane

Tabela przedstawia zadania uwzględnione w I etapie Programu, zakres planowany, oraz zakres faktycznie zrealizowany do końca 2016 r.

Zadanie ulica / odcinek długość wg Programu [km] długość wykonana [km] w budowie [km] (kwiecień 2017) uwagi
1E al. Wilanowska (Rzymowskiego - Sikorskiego) 3,0 0,0
2D Pole Mokotowskie 1,0 0,0 1 budowa rozpoczęta w marcu 2017
3C Modlińska (Płochocińska - Kowalczyka) 1,0 0,0
3D Jagiellońska (S-8 - rondo Starzyńskiego) 2,9 0,0
4D Polna (pl. Politechniki - rondo Jazdy Polskiej) 0,3 0,3
5A Wysockiego (Trasa AK - Matki Teresy) 1,5 1,5
6A Głębocka (Toruńska - CH Targówek) 0,5 0,0
6B Św. Wincentego (Kondratowicza - Matki Teresy) 0,8 0,0
7A Wybrzeże Helskie (most Gdański - Ratuszowa) 1,0 0,0
7D Wał Miedzeszyński (most Łazienkowski - Wersalska) 0,6 0,0
8A Okopowa (rondo Radosława - Niska) 0,6 0,0
8B Okopowa - Towarowa (Anielewicza - al. Jerozolimskie) 2,3 0,0
8D Żwirki i Wigury (Wawelska - 17 Stycznia) 4,1 1,8 2,3 kontynuacja budowy w przygotowaniu
10B Włościańska - Słowackiego (Żelazowska - Popiełuszki/S) 0,6 0,0
10C Słowackiego (Włościańska - Popiełuszki/N) 0,3 0,2
11E Andersa (Dawidowskiego - Anielewicza) 0,7 0,0
11G Marszałkowska (Królewska - al. Jerozolimskie) 1,1 0,4
12B Wybrzeże Gdyńskie (Krasińskiego - most Gdański / W) 1,6 0,0 1,4 w budowie
12C Czerniakowska (most Łazienkowski - Zaruskiego) 0,5 0,5
14A Słomińskiego (Inflancka - zjazd) 0,2 0,2
14B Słomińskiego (Bonifraterska - Wenedów) 0,9 0,9
14C Starzyńskiego (Namysłowska - 11 Listopada) 0,6 0,0
14D Bonifraterska (Słomińskiego - Międzyparkowa) 0,3 0,3
14D Krajewskiego 1,1 0,0
16D al. Solidarności (Okopowa - al. JP2) 1,1 0,0
16J Radzymińska (Skargi - Gorzykowska) 0,1 0,1 błąd w Programie - odcinek zrealizowany w 2011 r.
16K Radzymińska (Karkonoszy - Koniczynowa) 0,5 0,0
19B al. Jerozolimskie (Łopuszańska - WKD) 0,1 0,0
19C al. Jerozolimskie (WKD - Mszczonowska) 0,2 0,0
19D rondo Zesłańców Syberyjskich 0,1 0,0
19E al. Jerozolimskie (Grzymały - pl. Zawiszy) 1,3 0,4 0,9 podpisana umowa na wykonanie brakującego odcinka
19F al. Waszyngtona (Galijska - Wiatraczna) 2,2 0,0
19G al. Zieleniecka (str. E) 1,0 0,0
20B al. Krakowska - Grójecka (1 Sierpnia - Banacha) 1,7 0,6
22B Wawelska (Raszyńska - al. Niepodległości) 1,1 0,0
22F al. Stanów Zjednoczonych - Ostrobramska (Wał Miedzeszyński - Fieldorfa) 7,4 6,5
23A Rzymowskiego 1,1 1,1
25A Żeromskiego (Reymonta - Duracza) 1,4 0,0
27A Bazyliańska - Kondratowicza (Wysockiego - Łabiszyńska) 1,7 0,6
28A Łabiszyńska (Toruńska - Kondratowicza) 1,3 0,0
28A Rembielińska (Toruńska - Kondratowicza) 0,4 0,0
29B Woronicza 1,6 0,0 w rozdziale 7 Programu mylnie opisane jako 29A
38A Wiśniowa 0,3 0,0
38A Kazimierzowska (Rakowiecka - Narbutta) 0,3 0,3
38A Kazimierzowska - Krasickiego (Narbutta - Woronicza) 1,9 0,0
39A Krasińskiego (Broniewskiego - pl. Wilsona) 1,0 0,4
39B Krasińskiego (pl. Wilsona - Wybrzeże Gdyńskie) 1,4 1,0
42A Orląt Lwowskich 1,0 0,0 planowana zamiana drogi dla rowerów w chodnik
RAZEM 57,7 17,1 5,6 wg Programu w I etapie planowano 57,5 a nie 57,7 km - różnica wynika prawdopodobnie z zaokrągleń
30% 10%

W terminie do końca 2016 r. zrealizowano lub zmodernizowano ok. 30% zaplanowanej długości tras rowerowych z I etapu Programu. Na wiosnę 2017 r. rozpoczęto budowę kolejnych 10%, więc można spodziewać się ich ukończenia w tym sezonie budowlanym. Dla pozostałych 60% opóźnienie przekroczy prawdopodobnie rok.

Program a budżet partycypacyjny

Z 17 wykonanych w całości lub częściowo zadań, 4 zostały zrealizowane dzięki budżetowi partycypacyjnemu [zobacz >>>]. Jest też 5 zadań z I etapu, które nie doczekały się realizacji, mimo że również zostały wybrane w budżecie partycypacyjnym i uzyskały w ten sposób dodatkowe finansowanie (Andersa, Marszałkowska, Towarowa, Woronicza, Żeromskiego). Dla porządku należy zaznaczyć, że dzięki budżetowi partycypacyjnemu zostało zrealizowanych także kilka odcinków, które w Programie były planowane na późniejsze etapy (np. kontraruch na Emilii Plater).

Mapa

Niezrealizowane w terminie trasy z I etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy, które powinny były powstać do 2016 r. Na mapie uwzględniono jedynie zaległości z Programu, nie uwzględniono zaległości z budżetu partycypacyjnego [zobacz >>>] czy zadań Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych (np. droga dla rowerów wzdłuż ul. Leszno).

Komentarz

Opracowany w 2013 r. Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy nie był szczególnie ambitny [zobacz >>>]. Nie gwarantował ukończenia do 2020 r. żadnego spójnego ciągu północ - południe przez centrum. Nie ruszał tematów trudnych, taki jak most Poniatowskiego, śródmiejski odcinek Al. Jerozolimskich czy tunel trasy W-Z. Nie przewidywał żadnych rowerostrad - bezkolizyjnych tras rowerowych prowadzących niezależnie od układu drogowego, które obecnie budują duże miasta europejskie. Cały Program został rozciągnięty aż na 7 lat. Mimo to I etap został zrealizowany zaledwie w 30%.

Gdy mówimy o zaległościach w realizacji projektów z budżetu partycypacyjnego [zobacz >>>], słyszymy często że odpowiada za to nieuwzględnienie przez projektodawców tego czy owego, niedoszacowanie kosztów. Albo zbyt krótki czas na realizację - rok, a właściwie półtora od głosowania. Tymczasem Program Rozwoju Tras Rowerowych przygotowali, uzgadniali i odbierali profesjonaliści, a na realizację I etapu były 3 lata. Nie pomogło.

Zobacz także

Program Rozwoju Tras Rowerowych Warszawy do roku 2020:

rowery.um.warszawa.pl/sites/rowery.um.warszawa.pl/files/program_rozwoju_tras_rowerowych.pdf