Zaproszenie

Zapraszamy użytkowników bielańskich ścieżek rowerowych chcących przekazać swoje uwagi na przejazd roboczo-techniczny z udziałem radnych dzielnicy Bielany, urzędników i rowerzystów.

Kiedy: 14 kwietnia (sobota)

Start: o godz. 14:00 spod bramy AWF

Trasa: Marymoncka, Podczaszyńskiego, Perzyńskiego, Kochanowskiego, Conrada, Sokratesa, Kasprowicza, Przybyszewskiego

Zakończenie: około 16:00 w siedzibie U.Dz. przy ul. Przybyszewskiego, podsumowanie w sali konferencyjnej.

Organizacja: Formalnie przejazd odbywa się jako posiedzenie Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki, i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany. Organizatorką jest jej przewodnicząca p. Ilona Soja-Kozłowska.

Cel: Celem jest pokazanie urzędnikom i służbom mankamentów i błędów oraz zagrożeń na drogach dla rowerów. Liczymy na deklaracje z ich strony, że utrudnienia zostaną usunięte, a w przyszłe inwestycje będą prowadzone z większą starannością i przy udziale użytkowników, z pożytkiem dla jakości i efektywności wydawania środków publicznych.

Wskażemy podstawowe wady i utrudnienia, w tym bulwersujące od 5 lat miejsca z brakiem oznakowania i sygnalizacji [zobacz >>>] [zobacz >>>] oraz "meandry" [zobacz >>>]

Przejazd ten jest kolejnym elementem działań prorowerowych na Bielanach i Żoliborzu pod hasłem "Rowerem w Przyszłość". Pierwszym był udany panel dyskusyjny "Przerwać zaklęty krąg" w u.dz. Żoliborz 29 marca, relacjonowany w prasie i TVP3.

Zdjęcia z przejazdu

Media na posterunku - dziękujemy za zainteresowanie!

Łatwiej wielorybowi przecisnąć się przez ucho igielne niż peletonowi cyklistów pokonać przejazd przez ul. Broniewskiego. Chwila skupienia i wyczekiwania przed tą niełatwą próbą.

A potem chwile niepewności na torowisku, czy wszyscy zdążą się prześlizgnąć przed najbliższym tramwajem.

Postój obok rekordowego krawężnika przy ul.Reymonta

Ruszamy z ostatniego postoju przy ul. Kasprowicza

Dziękujemy Straży Miejskiej za udział i dyskretną eskortę!

Specjalne podziękowania dla Urzędu Dzielnicy Bielany, który potrafi być bardzo otwarty dla rowerzystów.

Mieszkańców Bielan zapraszamy 25 maja na Masę Krytyczną po ulicach tej dzielnicy.

Stanowisko Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Ekologii

Stanowisko Komisji Architektury Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Ekologii w sprawie infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Bielany na lata 2007-2010.

W związku z brakiem jakichkolwiek badań potrzeb mieszkańców w zakresie powstawania ścieżek rowerowych w dzielnicy Bielany, Komisja wnioskuje o:

1. Wykonanie, aktualnej dokumentacji dotyczącej ścieżek rowerowych w dzielnicy, w tym:

- przeprowadzenia ankiet wśród mieszkańców i użytkowników dróg rowerowych odnośnie potrzeb i kolejności powstawania ścieżek (około 250 osób),

- pełnej inwentaryzacji ścieżek rowerowych,

- wykonania projektu zintegrowanych ścieżek rowerowych w porozumieniu z sąsiednimi dzielnicami i gminami.

2. Uwzględnienie przy projektowaniu i wykonywaniu ścieżek rowerowych Listy uciążliwości i błędów na ścieżkach rowerowych – załącznik nr 1, a co za tym idzie nie powtarzanie tych błędów.

3. Projekt, który w miarę możliwości przewiduje jak najmniej skrzyżowań ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym lub ulicą.

4. Tam, gdzie jest to możliwe dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd ulic jednokierunkowych.

5. Wykonanie bezpiecznych zjazdów na ulicę w miejscach zakończenia ścieżek rowerowych.

6. Wytyczenie, zgodnie z projektem zintegrowanych ścieżek rowerowych, ścieżek poprzecznych, dojazdowych do linii metra.

7. Podjęcie działań w celu systematycznego naprawiania w/w błędów, np.: naprawy zniszczonych nawierzchni, wykonanie widocznego oznakowania ścieżek rowerowych - poziomego i pionowego, obniżenie krawężników, wygrodzenia w miejscach nielegalnego parkowania.

Dzielnica Bielany, której powierzchnia w około 25% zajmują lasy oraz tereny zielone powinna przykładać szczególną wagę do rozwoju dróg i ścieżek rowerowych, umożliwjających aktywne spędzanie czasu mieszkańcom. Dzielnica sąsiadująca z Kampinoskim Parkiem Narodowym (będącym Światowym Rezerwatem Biosfery), z trasami rowerowymi biegnącymi wzdłóż Wisły (Nadwiślański Szlak Rowerowy) powinna mieć najbardziej rozbudowaną ofertę rekreacyjną dla mieszkańców Bielan i Warszawy. W związku z planami wprowadzenia programu pilotażowego Rower miejski, dzielnica Bielany jest brana od uwagę, jako dzielnica testująca ten program.

Konieczne jest jak najszybsze opracowanie projektu systemu tras rowerowych na Bielanach, tak by jego realizacja powodowała systematyczny wzrost nakładów na ten cel.

Jednocześnie Komisja zwraca się z prośbą do Zarządu Dzielnicy o przesłanie niniejszego stanowiska do Rady m.st Warszawy, Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. rowerowych, oraz do Zarządu Dróg Miejskich, Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy, rad dzielnic: Bemowa, Białołeki i Żoliborza, oraz rad gmin: Łomianki, Stare Babice, Izabelin.

Przewodnicząca Komisji Architektury, Gospodarki Przestrzennej, Urbanistyki i Ekologii

Ilona Soja - Kozłowska

Lista problemów

Poniżej przedstawiamy szczegółową listę spraw, na które zamierzamy zwrócić uwagę uczestników przejazdu.

Lp Lokalizacja (ulice) Opis usterek lub wad, uwagi, postulaty
1. Marymoncka / Al. Zjednoczenia propozycja dodatkowego przebiegu przejazdu (bezpieczniejszego i prostszego) z pozostawieniem istniejących przejazdów
2. Marymoncka przy AWF fatalny stan nawierzchni z kostki
3. Podleśna samochody jeżdżące i parkujące na ścieżce, konieczność ustawienia słupków lub barier, skutecznych kontroli SM
4. Podleśna / Marymoncka od 4 lat brak legalnego przejazdu przez ulicę, ostatnio dodanie linii ciągłej w poprzek toru jazdy roweru zamiast korekty oznakowania poziomego!
5. Marymoncka / Podleśna od 4 lat brak legalnego przejazdu przez ulicę, niespójność oznakowania D-6 i D6b, uciążliwe krawężniki
6. Podczaszyńskiego /Kasprowicza brak przejazdu mimo że był ujęty w projekcie (rys.)
7. Podczaszyńskiego / Jasnorzewskiej brak legalnego przejazdu, konieczność likwidacji oznakowania przejścia dla pieszych i złagodzenia nachylenia wzdłużnego
8. Perzyńskiego / Nałkowskiej, Staffa uciążliwe krawężniki
9. Perzyńskiego braki widoczności i oznakowania poziomego
10. Perzyńskiego niebezpieczny przebieg przy budynku - kolizje z pieszymi
11. Perzyńskiego / Magiera ostre zakręty, wyjątkowo niewygodny przebieg
12. Broniewskiego / Perzyńskiego oznakowanie przejazdu niezgodne z prawem (znak D-6 zamiast D6b po obu stronach, mimo znaku P-10)
Płot na ścieżce - ewidentne utrudnienie w opuszczeniu torowiska może skończyć się tragicznie!
13. Broniewskiego / Rudnickiego brak ciągłości, nieracjonalne i sprzeczne z potrzebami rowerzystów wybudowanie ścieżki po drugiej stronie ulicy (na dodatek bez przejazdów!)
14. Kochanowskiego utrudniające odgięcia na wyjazdach osiedlowych (a więc podporządkowanych!) To kierowcy powinni w tych miejscach uważać, a nie należy spowalniać rowerzystów.
Brak ciągłości - ścieżka nie dochodzi do Reymonta!
15. Reymonta / Conrada potrzebne alternatywne przejazdy, obniżyć krawężniki!
16. Conrada "esowanie" ścieżki, zapadnięcia asfaltu - gromadzi się woda (brak pochylenia poprzecznego)
przystanek - kolizje z pieszymi
17. Kwitnąca częste blokowanie ścieżki i wymuszanie pierwszeństwa, konieczność bardziej skutecznych kontroli SM
18. Sokratesa konieczność wyznaczenia przejazdów na południe, ciągu p-r po południowej stronie (wraz z przejazdami) Konieczne przestawienie słupów, a do tego czasu ich oznakowanie! Zagrożone życie i zdrowie ludzi!
19. Kasprowicza/Przy Agorze konieczność wyznaczenia przejazdów - przykład absurdalnego 3-krotnego krzyżowania ścieżki z chodnikiem, choć mogły być całkowicie odseparowane
20. Kasprowicza / Przytyk bardzo uciążliwe krawężniki
21. Kasprowicza / Lindego brak widoczności, przy dawnym bazarze - kolizyjny ruch pieszy, trzeba przemyśleć separację lub przebieg
22. Kasprowicza / Las Lindego "esowanie" ścieżki do skorygowania
23. Kasprowicza bardzo uciążliwe krawężniki na wyjazdach osiedlowych, kolizyjność z ruchem pieszym

Co na to Zarząd Dzielnicy?

[zobacz >>>]