Pismo przewodnie

Pan Stanisław Faliński
Burmistrz Gminy Warszawa Ursynów

Szanowny Panie Burmistrzu,

W nawiązaniu do kwestii poruszonych na spotkaniu w Urzędzie Gminy Warszawa Ursynów 2 lipca br. przekazujemy raport o stanie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy.

Z poważaniem

Bartosz Suchecki

Infrastruktura rowerowa w gminie Warszawa Ursynów

Al. KEN

1. Al. KEN odc. Wiolinowa - Herbsta: początek ścieżki 200 m na północ od kościoła nieoznakowany. Na wysokości parkingu strzeżonego nawierzchnia zniszczona przez pojazdy pobliskiej budowy. Propozycja: wyremontować nawierzchnię na koszt inwestora. Warto również jak najszybciej przedłużyć ścieżkę w kierunku północnym do ul. Bartoka.

2. Al. KEN okolice stacji metra Stokłosy: Przy wyjściach ze stacji metra brak oznakowania ścieżki. Propozycja: przy wyjściu północnym namalowanie linię wyznaczającej ścieżkę do skrzyżowania ul. Herbsta z Al. KEN, przy wyjściu południowym warto wykonać objazd od strony zachodniej.

3. Al. KEN odc. Herbsta - Ciszewskiego: na skrzyżowaniu z wyjazdem z pętli autobusowej wysoki krawężnik, brak oznakowania przejazdu dla rowerów. Propozycja: zniwelowanie krawężnika i oznakowanie przejazdu.

4. Al. KEN odc. Ciszewskiego - Gandhi: przy stacji metra "Imielin" od strony północnej stoi znak pionowy "koniec ścieżki rowerowej" mimo, że na skrzyżowaniu jest namalowany przejazd dla rowerów, istnieje działająca sygnalizacja świetlna dla rowerów, a za skrzyżowaniem biegnie dalsza część ścieżki rowerowej. Propozycja: zamiana znaku na właściwy lub jego likwidacja.

5. Al. KEN odc. Belgradzka - Przy Bażantarii: na skrzyżowaniu z wjazdem na osiedle na wys. Żabińskiego 10 wysokie krawężniki (ok. 4 cm). Propozycja: zniwelowanie krawężników.

6. Al. KEN odc. Wąwozowa - Las Kabacki: Propozycja: uzupełnienie ścieżki odcinek wzdłuż nowopowstałej ulicy przy supermarkecie HIT.

7. Al. KEN całość ścieżki: Propozycja: przy wyjściach ze stacji metra niezbędne są poziome oznakowania ścieżki rowerowej. Pasażerowie wychodzący ze stacji nie wiedzą która część chodnika jest ścieżką, a która chodnikiem. Podobne oznakowanie jest niezbędne na wszelkich skrzyżowaniach ścieżki rowerowej z chodnikiem. Propozycja: oznakowanie ścieżki w w/w miejscach.

8. Al. KEN całość ścieżki: Propozycja: posadzenie szpaleru drzew w pasie zieleni pomiędzy ścieżką a jezdnią, co osłoni rowerzystów od wiatru, słońca i hałasu ulicznego.

Ul. Rosoła

9. ul. Rosoła odc. Dol. Służewiecka - Gandhi: bardzo dobre oznakowanie ścieżki i przejazdów, dobrym pomysłem są odgałęzienia umożliwiające wygodny i zgodny z prawem dojazd do ścieżki oraz czytelne drogowskazy. Pewną niedogodnością jest fakt, że ścieżka częściowo biegnie po wschodniej, częściowo po zachodniej stronie ul. Rosoła. Propozycja: docelowo ścieżka biec powinna po obu stronach ulicy, przynajmniej na odcinku Dol. Służewiecka - Ciszewskiego.

10. ul Rosoła odc. Jastrzębiowskiego - Ciszewskiego po stronie wschodniej: na wysokości furtki do SGGW słupek zagradzający samochodom wjazd na chodnik stoi na ścieżce. Propozycja: przestawienie wspomnianego słupka na linię rozdzielającą chodnik od ścieżki, postawienie drugiego słupka na trawniku tuż przy ścieżce.

11. ul. Rosoła odc. Jastrzębiowskiego - Ciszewskiego po stronie zachodniej: Ścieżka przechodzi przez nieoznakowany parking. Propozycja: oznakowanie ścieżki tak aby zapewnić rowerzystom bezpieczny przejazd przez parking.

12. ul. Rosoła odc. Ciszewskiego - Gandhi: ścieżka traci ciągłość na parkingu przed pawilonem handlowym przy ul. Strzeleckiego 10A. Propozycja: Wprowadzenie ruchu rowerów w uliczkę parkingową przez zniwelowanie krawężników.

13. ul. Rosoła odc. Gandhi - Grzegorzewskiej: brak oznakowania pionowego; brak połączenia z nowopowstałą ścieżką wzdłuż ul. Rosoła; na południowym odcinku na środku ścieżki rosną dwa drzewa. Propozycja: ustawienie oznakowania pionowego i oznakowanie przejazdu przez ul. Gandhi; wykonanie objazdów drzew.

Pozostałe ścieżki

14. ul. Wąwozowa odc. Rosoła - Al. KEN: ścieżka nie ujęta w wykazie (dł. ok. 600m) - brak oznakowania. Propozycja: oznakowanie ścieżki zarówno znakami poziomymi jak i pionowymi. Niezbędne są znaki poziome na skrzyżowaniach ścieżki z drogami wewnętrznymi. Bardzo ważne jest poprowadzenie ścieżki północną częścią ciągu czyli od strony jezdni. Przy ulicy Wąwozowej, przy ścieżce rowerowej budowany jest "Budynek mieszkalny z usługami", na jego parterze prawdopodobnie powstaną sklepy, dlatego też ścieżka musi prowadzić od strony jezdni tak aby nie rozdzielała chodnika od sklepów.

15. Dol. Służewiecka odc. Wilanowska - Al. KEN: odcinki ciągu pieszo- rowerowego, połączenie Ursynowa ze Szlakiem Wisły, Wilanowem oraz centrum miasta, duże natężenie ruchu rowerowego, w okolicach skrzyżowań i przystanków autobusowych występują konflikty z ruchem pieszym. Propozycja: przyśpieszenie realizacji ścieżki wzdłuż w/w ulicy - wystarczy wybudować objazdy przystanków, przejazdy przez ul. Nowoursynowską, Al. Wilanowską i Dol. Służewiecką oraz uzupełnić oznakowanie.

16. ul. Przy Grobli odc. Fosa - Arbuzowa: brak oznakowania (jedyny znak od strony ul. Arbuzowej); nawierzchnia gruntowa, zniszczona (koleiny, błoto). Propozycja: podczas dalszych etapów realizacji naprawa ścieżki i zabezpieczenie przed wjazdem samochodów, na razie ma nikłe znaczenie komunikacyjne.

Inne uwagi

17. Metro jest szybkim i wygodnym środkiem transportu. Stały dozór kamer wideo oraz obecność posterunków policji zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Propozycja: ustawienie na stacjach metra na poziomie antresoli stojaków na rowery ułatwiłoby korzystanie z metra osobom mieszkającym poza zasięgiem kilkuminutowego spaceru.

18. Cieszy nas, że na wielu ursynowskich osiedlach powstają strefy ruchu uspokojonego. Jednak na niektórych lokalnych ulicach (np. Stokłosy) zamontowane progi zwalniające poważnie utrudniają ruch rowerowy. Propozycja: tworzenie w nowopowstających progach (w miarę możliwości również w istniejących) przepustów dla rowerów.

19. Propozycja: skierowanie do szkół samorządowych, wzorem Gdańska, listu zalecającego stworzenie na terenie szkoły warunków do bezpiecznego przechowywania rowerów.

20. Uchwałą Zarządu Miasta nr 188/C/96 Zarząd Dróg Miejskich został zobowiązany do tworzenia wzdłuż wszystkich budowanych lub modernizowanych dróg warunków dla ruchu rowerowego. Niestety, często "zapomina" o tym obowiązku. Propozycja: prosimy o dopilnowanie, by ZDM nie zapomniał o ścieżce rowerowej podczas planowanej rozbudowy ul. Poleczki i budowy wiaduktu nad torami kolejowymi.

21. Ul. Nowoursynowska odc. Relaksowa - Las Kabacki przeznaczona jest do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów oraz samochodów. Samochody często nie przestrzegają obowiązującego ograniczenia prędkości. Propozycja: ustawienie progów zwalniających (tzw. śpiących policjantów) z przepustami dla rowerów.