UD-lIl-DIR-TRA-7041-2-1-08/338

Warszawa, dn. 27-02-2008 r.

Do: Zbigniew Oględzki

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 8-01-2008 r. [zobacz >>>] w zakresie pkt 1. odnośnie zapewnienia miejsc postojowych na terenie nowego ratusza uprzejmie informuję, iż konkretna lokalizacja przechowalni rowerów oraz stojaków na rowery zostanie ustalona w pierwszym okresie użytkowania obiektu. Wówczas możliwe będzie ustalenie rzeczywistych potrzeb w tym zakresie i dostosowanie do nich odpowiedniej przestrzeni.

Odpowiadając na pkt 10 Pana pisma informuję, że zwróciłem się do Inżyniera Ruchu o zaopiniowanie proponowanego przez Pana rozwiązania tj, dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd lokalnych ulic jednokierunkowych na Bielanach.

p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury
Paweł Sondij

ROW-07-0013-04

Warszawa 26 marca 2008 r.

Do: Paweł Sondij
p.o. Naczelnika Wydziału Infrastruktury Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

dotyczy: przechowalni rowerów w budynku nowego ratusza Bielan pisma UD-III-DIR-TRA-7041-2-1-08/338 z 27.02.2008 r.

Szanowny Panie!

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych dziękują za zawartą w w/w piśmie zapowiedź wykonania zarówno przechowalni rowerów w obrębie budynku nowego ratusza, jak i ustawienia stojaków na zewnątrz. W ankiecie prowadzonej w internetowej witrynie naszego stowarzyszenia [zobacz >>>] oba te ułatwienia spotkały się z akceptacją już kilkudziesięciu osób i ich realizacja na pewno spotka się z zadowoleniem i uznaniem mieszkańców.

W nawiązaniu do Pana zapowiedzi, że lokalizacja przechowalni zostanie ustalona w pierwszym okresie użytkowania obiektu gdyż wówczas możliwe będzie ustalenie rzeczywistych potrzeb, zwracamy uwagę, że popyt na korzystanie z niej będzie w dużym stopniu zależeć od jej funkcjonalności i bezpieczeństwa. Osiągnięcie tych celów uzasadnia, aby kwestii przechowalni nie odkładać na później, lecz rozpatrywać w czasie planowania szczegółów zagospodarowania, wyposażenia i wystroju budynku. Pozwoli to harmonijnie pogodzić wszystkie cele i potrzeby, osiągnąć właściwy docelowy efekt szybciej, taniej i efektywniej, np. bez kłopotliwych późniejszych przeróbek lub pogorszenia jakości rozwiązania.

Zdecydowaną większością interesantów ratusza będą osoby zamieszkałe w niewielkiej odległości od niego, rzędu 1-4 km. Użycie w tym wypadku roweru jest wygodne, optymalne czasowo, finansowo i zdrowotnie, a przy tym wpłynie na zmniejszenie emisji spalin. Zachęcanie mieszkańców do odbywania krótkich podróży do urzędu na rowerze, zamiast samochodem leży więc szczególnie w interesie społecznym i sprzyja kreowaniu wizerunku proekologicznych "zielonych Bielan".

Z powyższych względów, w imieniu rzeszy bielańskich rowerzystów, która na pewno będzie rosła, kierujemy do Pana prośbę o zorganizowanie spotkania z wykonawcą i/lub projektantem ratusza poświęconego wstępnym ustaleniom realizacji w/w udogodnień. Wcześniejsza wymiana opinii nie zaszkodzi żadnej ze stron, a może pomóc uniknąć potencjalnych przeszkód i trudności związanych z nieuwzględnieniem potrzeb transportu rowerowego, których wcześniej nie brano pod uwagę. Pozorne drobiazgi typu schodów, bram, drzwi czy innych barier mogą negatywnie zaważyć na późniejszej realizacji omawianych zamierzeń. Ich wczesne rozpoznanie nabiera bardzo dużej wagi.

Mamy nadzieję, że zareaguje Pan pozytywnie na to pismo, a ostatecznym efektem współpracy będzie wyróżniający się na tle innych dzielnic obiekt ekologiczny, przyjazny i użyteczny dla rowerzystów. Taki ratusz na pewno da wiele satysfakcji osobom, które się do tego przyczynią.

Do wiadomości:

1. Komisja Architektury, Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Ekologii Rady Dzielnicy Bielany na ręce jej przewodniczącej p. Ilony Soji-Kozłowskiej
2. Pan Zbigniew Oględzki

Zdjęcia

Gdy się mury pną do góry - można jeszcze wiele rzeczy przemyśleć, przedyskutować, skorygować. A potem zrobić od razu dobrze. Czy niepowtarzalna okazja zostanie wykorzystana?

Na przykład tak, jak w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej.

Stojaki wprawdzie nie są ulubionego przez nas typu, ale tuż pod czujnym okiem ochrony obiektu takie z powodzeniem wystarczą. Można spokojnie przygotować się do drogi nawet gdy na dworze deszczowo, śnieżnie czy wietrznie.

I nie trzeba też roweru nosić po schodach.

Przeczytaj więcej

[zobacz >>>] [zobacz >>>]

Wyraź swoje zdanie

Nowy ratusz Bielan powstaje na rogu ul. Żeromskiego i Jarzębskiego. Prosimy mieszkańców o udzielenie odpowiedzi na kilka krótkich pytań w nieformalnym mini sondażu dotyczącym dojazdu do tego obiektu, pod poniższym odsyłaczem [zobacz >>>]