Nie czekamy, aż będzie za późno

Ponieważ w odpowiedziach urzędników na różne postulaty bardzo często pada zwrot "za późno", w sprawie przechowywania rowerów w ratuszu Bielan postanowiliśmy nie dać im okazji do użycia tej wymówki.

Już rok temu [zobacz >>>] zwróciliśmy się do zarządu Dzielnicy o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego, na którym wszyscy zainteresowani będą mogli poznać dokładniej założenia projektowe nowego ratusza i wnieść uwagi. Racjonalniej i taniej jest poprawiać projekt, niż później korygować i dostosowywać do potrzeb coś już wykonanego.

Niestety, nasz apel pozostał bez odzewu, również w radzie dzielnicy. Uznaliśmy więc, że trzeba dotrzeć do projektu i zapoznać się z możliwościami, jakie daje. Na pierwszy wniosek o udostępnienie go w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej udzielono nam nieprzepisowo wymijającej odpowiedzi. Udało się dopiero po interwencji Rzecznika Informacji Publicznej m.st. W-wy.

U.Dz. Bielany zachowywał się, jakby budował ten gmach tylko dla siebie, choć za pieniądze obywateli. Albo jakby w projekcie było coś do ukrycia (czy w związku z zarzutami pod adresem autora opisanymi na łamach Rzepy? www.rzeczpospolita.pl/dodatki/warszawa_070810/warszawa_a_3.html )

Zdobycie projektu trwało dłużej, niż sądziliśmy, ale w końcu się udało. Możemy więc zwrócić się do władz proponując konkretne, dogodne lokalizacje stojaków w budynku (pismo poniżej), dalszy ciąg i reakcja [zobacz >>>]

ROW-07-0013-09

Warszawa 30.10.2008 r.

Do: Pan Jacek Wojciechowicz
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

dotyczy: przechowywania rowerów w budynku nowego ratusza Bielan, pisma UD-III-WIR-PSO-0561-1-3-08/1054 z 1.07.2008 r.

Szanowny Panie!

W nawiązaniu do Pana zapowiedzi włączenia naszego Stowarzyszenia do konsultacji i dyskusji dotyczących zagospodarowania nowej siedziby U.Dz. Bielany przypominamy o tej sprawie i przekazujemy w załączeniu proponowane lokalizacje stojaków rowerowych wewnątrz budynku. Podajemy je z celowym zapasem, aby w każdym pomieszczeniu wybrać najwłaściwsze z nich. Jeśli nasze propozycje okażą się nietrafne, prosimy o wskazanie innych miejsc w pobliżu.

Wybierając zaznaczone miejsca kierowaliśmy się jak najmniejszym wpływem na ruch osób w budynku (poza spodziewanymi ciągami przemieszczania się i z dala od drzwi czy przejść), położeniem możliwie bliskim drzwi wejściowych, potrzebą przypięcia roweru przez interesantów zarówno w holu za głównym wejściem, jak i za pozostałymi wejściami. Spodziewamy się, że do posiedzeń rady oraz imprez masowych będzie wykorzystywana sala w środkowej części parteru, co szczególnie uzasadnia możliwość bezpiecznego pozostawienia rowerów przy wejściach do tej części.

Zwracamy uwagę, że dla zmotoryzowanych pracowników przewidziano w nowym ratuszu aż 56 miejsc w podziemnym garażu, co pochłonęło ogromne koszty. Ponadto planowane są aż 82 miejsca przy budynku. Uważamy, że docelowa liczba miejsc do parkowania rowerów nie powinna być niższa niż 80, w tym jak najwięcej pod dachem i w zasięgu kamer lub obserwacji pracowników.

Zwracamy jeszcze raz uwagę, że zdecydowaną większością interesantów ratusza będą osoby zamieszkałe w niewielkiej odległości od niego, rzędu 1-4 km. Użycie w tym wypadku roweru jest wygodne, optymalne czasowo, finansowo i zdrowotnie, a przy tym wpłynie na zmniejszenie emisji spalin. Zachęcanie mieszkańców do odbywania krótkich podróży do urzędu na rowerze, zamiast samochodem leży więc szczególnie w interesie społecznym i sprzyja kreowaniu wizerunku miasta i dzielnicy przyjaznych środowisku. Prosimy też, aby stworzenie warunków do bezpiecznego przechowywania rowerów w ratuszu Bielan traktowali Państwo jako element realizacji obowiązującego Planu Ochrony Powietrza i przeciwdziałania ponadnormatywnym poziomom zanieczyszczeń pochodzących od pojazdów spalinowych.

Liczymy na poważne potraktowanie sprawy, aby nie doszło do sytuacji, że na wprowadzenie w/w postulatów jest za późno lub powstały przeszkody, których można uniknąć przy odpowiednio wczesnym planowaniu i wypracowaniu docelowego zagospodarowania.

Do wiadomości:
Rada Dzielnicy Bielany

W załączeniu
dwa rysunki z naniesionymi propozycjami lokalizacji stojaków rowerowych

część z elewacją wschodnią i głównym wejściem

część z elewacją północną i salą zebrań

UD-III-WIR-PSO-0561-1-3-08/1054

Warszawa, dn. 01.07.2008 r.

W odpowiedzi na skargę L.p. ROW-07-0013-07 z dnia 03 czerwca 2008 r., w części dotyczącej nie udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2007 r. [zobacz >>>] uprzejmie informuję, że odpowiedź dotycząca problematyki zawartej w ww. piśmie została przekazana wcześniej, tj. w dniu 03 września 2007 roku [zobacz >>>].

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Bielan problematyką organizowania komunikacji rowerowej, oczywistym jest, że w momencie rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem siedziby Urzędu, zaproszeni zostaną przedstawiciele Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Spotkanie takie będzie mogło mieć miejsce w pierwszym lub na początku drugiego kwartału 2009 roku.

Pismo z 26 marca 2008 [zobacz >>>] traktuję jako akceptację wcześniej udzielanych informacji. Wątpliwości w nim zawarte, będą mogły być również przedmiotem przyszłych konsultacji.

Jacek Wojciechowicz
Z-ca Prezydenta m.st Warszawy

Wytłuszczenia dodane przez redakcję, skan kopii pisma wrzutnia.fz.eco.pl/rowerowe/odpowiedzi/vprez2zm_ratusz_bielan200807.pdf