(notatka z rowerowego dyżuru Marcina Bonickiego, przewodniczącego Rady Dzielnicy Warszawa Bemowo - we wspólnym przejeździe udział wzięło ok. 30 rowerzystów)

Obserwacje

1) ul. Kazubów (jako przykład) - progi zwalniające są za wąskie, przejazd z prędkością 80 km/h jest dla samochodów i kierowców nieodczuwalny. Bardziej praktyczne są progi szerokie, jak przy wypukłych przejściach dla pieszych.

2) ul. Powstańców Śląskich (wiadukt) - poszerzyć ścieżkę u podnóża nasypu po zachodniej stronie ulicy lub wyrównać pobliską szutrową drogę (w kierunku Dywizjonu 303).

Tutaj można wytyczyć tymczasową trasę dla rowerów, by uniknąć pakowania się na wąski i ruchliwy wiadukt nad torami.

3) ul. Zeusa - od strony północnej kończy sie krawężnikiem, nie ma chodnika ani ścieżki w kierunku ulicy Radiowej.

4) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich i Radiowej:

a) konieczny chodnik za wiatą przystanku autobusowego w kierunku ul. Górczewskiej,

b) konieczne obniżenie krawężników przy zjeździe z chodnika na płyty wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w kierunku północnym, po zachodniej stronie ulicy,

c) brak połączenia ze ścieżką rowerową prowadzącą na Stare Bemowo.

Dawny pas startowy można niewielkim kosztem przystosować do ruchu rowerowego.

5) skrzyżowanie ul. Powstańców Śląskich i Wrocławskiej - wysokie krawężniki po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania (w stronę McDonalds'a).

6) ul. Widawska - czerwona ścieżka kończy się przy rondzie wysokim wystającym z ziemi krawężnikiem.

7) ul. Ks. Bolesława - wąska jezdnia, kierowcy nie przestrzegają przepisów, a wysokie krawężniki uniemożliwiają "ucieczkę" z jezdni przed piratami drogowymi. Wzdłuż ulicy ciągnie się nieużywany parking z płyt, możliwy do zaadaptowania na drugą jezdnię lub ścieżkę rowerową.

8) Ścieżka rowerowa na Forcie Bema nie ma połączenia z ciągiem pieszo-jezdnym przy ul. Obrońców Tobruku.

9) JW Constraction zajęło ścieżkę rowerową pod budowę osiedla w rejonie ul. Obrońców Tobruku.

10) na tyłach Carrefour dzikie wysypisko śmieci przy ogródkach działkowych.

11) ul. Zachodzącego Słońca - na ścieżce rowerowej stoją pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.

12) ul. Radiowa do skrzyżowania z Kaliskiego - brak oznaczeń ścieżki.

13) ul. Radiowa w kierunku ul. Kutrzeby i dalej - na drzewach pozamalowywano oznaczenia szlaku rowerowego.

14) ul. Radiowa za skrzyżowaniem z ul. Kutrzeby - droga po byłej bocznicy kolejowej, jej utwardzenie stworzy bardzo dobrą ścieżkę rowerową

15) Skrzyżowanie ul. Kocjana i Kaliskiego - wysokie krawężniki, krzaki ograniczają widoczność rowerzystom i pieszym poruszającym się wzdłuż ul. Kaliskiego w stronę północną, po zachodniej stronie jezdni.

16) Szutrowa droga łącząca ul. Dywizjonu 303 i ul. Pełczyńskiego - konieczne przynajmniej wyrównanie nawierzchni, brak oświetlenia.

Bezsensowne zakończenie ścieżki przy ul. Górczewskiej.

Postulaty ogólne

Podsumowanie pod ratuszem.

17) na skrzyżowania i w miejscach kolizyjnych ścieżki powinny być budowane z czerwonego asfaltu.

18) kolor czerwony (asfalt i kosta) powinien być konsekwentnie stosowany wyłącznie pod ścieżki rowerowe, aby odzwyczaić pieszych od spacerowania po ścieżkach.

19) przy nowobudowanych drogach (np. Górczewska, Powstańców Śląskich, Radiowa) należy budować ścieżki po obu stronach jezdni.

20) konieczne interwencje Policji Drogowej w związku z nagminnym łamaniem przepisów przez pieszych spacerujących po ścieżkach rowerowych.