Radomskie Bractwo Rowerowe zaprasza na...

Co: Seminarium "Polityka transportu rowerowego w mieście. Urbanistyka - infrastruktura - dialog"

Kiedy: 16 grudnia 2010, godzina 11.15

Gdzie: Radom, ul. Malczewskiego 29 (Politechnika Radomska – Wydział Transportu i Elektrotechniki, aula A5)

Program

11:15 Działalność Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej

Radosław Witkowski – poseł na Sejm RP, Parlamentarna Grupa ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej

11:30 Znaczenie dialogu społecznego w rozwoju komunikacji rowerowej w Krakowie

Marcin Hyla – koordynator sieci "Miasta dla rowerów"

12:00 Dialog społeczny w Warszawie – z punktu widzenia urzędnika i użytkownika roweru

Marcin Czajkowski – Urząd Miejski w Warszawie, Biuro Drogownictwa i Komunikacji

12:30 Transport rowerowy w zintegrowanej polityce przestrzennej Regionu Hanoweru

Tomasz Zaborowski – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury

13:00 Przerwa

13:20 Budowa dróg rowerowych – dobre i złe praktyki na przykładach z miast europejskich

Sebastian Pawłowski – Biuro Planowania Regionalnego w Radomiu

13:50 Siec tras rowerowych w Radomiu w swietle analizy generatorów ruchu

Lukasz Zaborowski – Biuro Planowania Regionalnego w Radomiu

14:20 Gdański Rowerowy Projekt Inwestycyjno-Promocyjny

Marcin Hyla – koordynator sieci "Miasta dla rowerów"

14:50 Rozwój ruchu rowerowego po powołaniu miejskiego oficera rowerowego we Wrocławiu Cezary Grochowski – Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

15:40 Obiad

Rejestracja i kontakt

Szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie www.bractworowerowe.ats.pl/rejestracja.php .

Koordynator seminarium to Łukasz Zaborowski, tel. 500 225 932, e-mail bractworowerowe@ats.pl .