Pismo

Do: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Pan Grzegorz Ledzion, Członek Zarządu

dotyczy pisma PR/P/MN/3/2009 z 28-04-2009 r.

Szanowny Panie!

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi w/w pismem [zobacz >>>], a szczególnie za zwartą w nim deklarację, że Metro Warszawskie opowiada się za zorganizowaniem parkingów rowerowych nie tylko przy stacjach, ale również w ich obrębie. Przyjmuję to stanowisko z dużą nadzieją.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wykorzystanie do celu parkowania rowerów wnęk znajdujących się z obu stron wejść na stację Słodowiec. Jak pokazują załączone zdjęcia, wnęki tworzą obszar martwy z punktu widzenia ruchu pieszych, a przy tym są na tyle głębokie, że postawienie w nich rzędem kilku rowerów nie utrudni ruchu pieszego, zgodnie z wymogiem, aby parkowanie rowerów odbywało się poza ciągami komunikacyjnymi. Na zdjęciach zaznaczyłem żółtą linią granicę wnęki, poza którą nie wnika naturalny ruch pieszy. Między tą granicą a stojącym rowerem występuje jeszcze spora rezerwa (około 50-70 cm). Wyjścia ewakuacyjne znajdują się wcześniej, więc w sytuacjach wymagających ich użycia rowery nie będą w tym przeszkadzać.

Szerokość wnęki wynosi 5 metrów, co przy rozstawie stojaków co 1 metr pozwoliłoby na przechowanie aż 10 rowerów w każdej wnęce. Proponuję pilotażową instalację 10 stojaków, po 5 na każdej głowicy. Wybór wnęki ma znaczenie drugorzędne, być może lepsze będą północno-wschodnie z racji mniejszego nasłonecznienia.

Podstawową zaletą proponowanego rozwiązania jest niski koszt osiągnięcia pełnej, wzorcowej funkcjonalności. Wystarczy solidnie przytwierdzić stojaki do posadzki niewykorzystywanych wnęk, aby rowery były bezpieczne w zasięgu kamer i zadaszone. Osiągnięcie tego samego poza głowicą wymagałoby dodatkowych wydatków na projekt i wykonanie zadaszenia i monitoringu oraz prawdopodobnie aneksji trawnika i procedury uzyskania zezwolenia na budowę. Zaś poprzestanie na samych stojakach na dworze nie będzie satysfakcjonujące dla użytkowników z powodu braku nadzoru i zagrożenia kradzieżą oraz negatywnego wpływu opadów.

Z góry dziękuję za przychylne i sprawne rozpatrzenie postulatu, co mieszkańcy okolicznych osiedli licznie przypinający rowery do ogrodzenia wokół stacji na pewno przyjmą z wdzięcznością. Byłaby to pierwsza wzorcowa przechowalnia rowerów. Otwarcie jej może być ważnym wydarzeniem i zyskać duży oddźwięk społeczny, zwłaszcza przy nadaniu mu niecodziennej oprawy.

Zwracam jeszcze uwagę, że stacja Słodowiec należy do najgorzej skomunikowanych transportem zbiorowym. Nawet najbliższe przystanki są znacznie oddalone i trudno dostępne. Podjęcie w/w działań jako poprawy dostępności tej stacji wydaje się więc szczególnie uzasadnione.

Z poważaniem
Marcin Jackowski

Do wiadomości:
1.Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Wydział Transportu Rowerowego i Komunikacji Pieszej
2.Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Zdjęcia

Ciąg dalszy

[zobacz >>>]