Jest przełom!

Długa korespondencja w sprawie stojaków przy ulicach miejskich [zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>] zdaje się w dobiegać końca. Prezydent miasta częściowo przychyliła się do naszego wniosku o zastępowanie części słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu stojakami. Stosowane w Warszawie rozwiązanie ma polegać na stosowaniu naprzemiennie słupków i stojaków i być stosowane na ulicach o niewielkim natężeniu ruchu oraz w strefach 30 km/h. Takie podejście pozwoli znacząco zwiększyć liczbę dostępnych miejsc do parkowania rowerów, równocześnie minimalizując koszty finansowe i przestrzenne.

Jako że duża część ulic spełniających powyższe kryteria to ulice dzielnicowe, wskazane byłoby zalecenie Urzędom Dzielnic stosowanie analogicznych rozwiązań, o co też poprosimy Prezydenta.

Pismo Prezydenta miasta do ZM (14 III)

Nr pisma: BD.IR-OR.1510.37.3.2012.PBU.

W odpowiedzi na Państwa pismo [zobacz >>>] dotyczące możliwości zastosowania stojaków rowerowych w miejsce słupków zapobiegających nielegalnemu parkowaniu pragnę zwrócić uwagę, że zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 5523/2010 (Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st Warszawie): stojaki rowerowe powinny być ustawiane w taki sposób, aby dostęp do rowerów był wygodny i bezpieczny i nie powinny być one umieszczane blisko krawędzi jezdni. Umieszczenie stojaków rowerowych w odległości 0,5 m od krawędzi jezdni może budzić obawy o bezpieczeństwo rowerzystów z nich korzystających, zwłaszcza na ulicach o intensywnym ruchu samochodowym. Należy również zauważyć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w celu niedopuszczenia wjeżdżania pojazdów na chodniki, ciągi piesze lub rowerowe stosuje się słupki blokujące U-12c.

Jednakże, zgodnie z uzyskanymi informacjami dotyczącymi dotychczasowych doświadczeń innych państw oraz miast w Polsce w stosowaniu zaproponowanego rozwiązania można przychylić , się do Państwa wniosku. Rozwiązanie takie pozwoliłoby na bardziej racjonalne wykorzystanie przestrzeni pasa drogowego, a zwłaszcza chodnika. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników stojaków rozwiązanie takie należałoby jednak stosować na ulicach lokalnych, o niewielkich natężeniach ruchu i w strefach ograniczonej prędkości do 30 km/h w konfiguracji: słupek U-12c - stojak - słupek U-12C - itd.

Każdorazowe umieszczenie stojaków rowerowych w miejsce słupków U-12c powinno być poddane dokładnej analizie pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowników, ale również utrudnień jakie mogłyby powodować rowery pozostawione w skrajni drogowej.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Jacek Wojciechowicz