Okazji, by się pozbyć tych niebezpiecznych przeszkód, nie wykorzystano także podczas przebudowy i wymiany nawierzchni na wsch. odcinku ulicy w związku z budową sklepu.