Warszawa, kwiecień 1999 r.

CZD 11156/99

Dotyczy: ścieżek rowerowych.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.03.1999 roku pragniemy poinformowac, że Zarząd Terenów Publicznych Warszawa - Śródmieście od 1996 roku realizuje konsekwentnie kolejne etapy budowy ścieżek rowerowych.

I tak w 1996 roku została wykonana Bulwarowa Ścieżka Rowerowa na odc. od Mostu Gdańskiego do Alei Ujazdowskich.

W 1997 roku została zaprojektowana w całości i wykonana we fragmentach (podczas remontów ulic) - np. wzdłuż ul. Furmańskiej, Podskarpowa Ścieżka Rowerowa.

W 1998 roku kontynuując powyższe zadanie wykonaliśmy fragmenty ścieżki od ul. Karowej do połączenia z intniejącą ścieżką (Bulwarową) w ul. Rozbrat. Wraz z wprowadzeniem strefy zamieszkania na osiedlu Mariensztat został wybudowany dalszy odcinek wyżej wymienionej ścieżki, od ul. Furmańskiej do ul. Nowy Zjazd. Do lipca bieżącego roku planujemy połączenie tej ścieżki ze ścieżką Bulwarową w kierunku południowym na wysokości ulicy Wenedów. Koszt tych robót, które w budżecie zostały zapisane jako remonty chodników w ramach tworzenia ścieżek rowerowych, wyniesie około 150.000,00 złotych.

Poza ww. drogami rowerowymi, dążąc do stworzenia ich sieci w Śródmieściu, w 1998 roku rozpoczęliśmy także projekt ścieżki rowerowej na odc. ul. Stawki - Podzamcze, która nawiązywałaby do sieci ścieżek zaprojektowanych przez ZDM (alternatywny przebieg do ścieżki rowerowej od Ronda Babka, ul. Słomińskiego do ul. Wenedów). Ponieważ w części dotyczącej Starego i Nowego Miasta projekt nie został zatwierdzony przez ZDM, przygotowujemy rozwiązanie alternatywne (przebieg przez Park Krasińskich i ul. Długą). Po zatwierdzeniu projektu przystąpimy w roku bieżącym do realizacji zadania, którego przewidywany koszt wyniesie około 60.000,00 złotych. Ścieżka ta połączy się ze ścieżką Podskarpową na wysokości ulicy Boleśc.

Wszystkie wykonane ścieżki rowerowe realizowane są w ramach zadań własnych ZTP.

Infrastruktura rowerowa w postaci stojaków parkingowych realizowana jest z budżetu Gminy Warszawa - Centrum. Zarząd Terenów Publicznych bierze udział w przygotowaniu lokalizacji stojaków na terenach Dzielnicy Śródmieście. Propozycje lokalizacji dotyczą istniejących lub budowanych ścieżek rowerowych, a także okolic ujęc wody oligoceńskiej, placów zabaw, obiektów sportowych i innych miejsc atrakcyjnych z punktu widzenia rekreacji rowerowej.

Dodatkowe informacje nt. wyżej wymienionych zagadnień można uzyskac w Zarządzie Terenów Publicznych Warszawa - Śródmieście.