Pismo ZM do Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Dotyczy: infrastruktury rowerowej (w nawiązaniu do pisma CZD1/156/99)

Szanowny Panie,

Dziękujemy za dotychczas otrzymane informacje. Cieszy nas konsekwentna realizacja kolejnych odcinków dróg dla rowerów na terenie dzielnicy. W załączeniu przesyłamy Państwu następujące materiały:

1. Raport o stanie Bulwarowej Ścieżki Rowerowej (odcinek śródmiejski);

2. Raport o stanie Podskarpowej Ścieżki Rowerowej;

3. Propozycje SKE ZM w sprawie warunków dla ruchu rowerowego na terenie Dzielnicy;

4. Propozycje SKE ZM w sprawie stojaków dla rowerów;

5. Egzemplarz warszawskiego biuletynu rowerowego "Kółka Dwa".

Mamy nadzieję, iż materiały te spotkają się z Państwa zainteresowaniem i okażą się pomocne w Państwa pracy. Oferujemy naszą pomoc w pracach planistycznych i projektowych. Jednocześnie chcielibyśmy prosić o bieżące informowanie o postępach, zaistniałych trudnościach oraz planach na przyszłość.

Raport o stanie Bulwarowej Ścieżki Rowerowej

Km Opis Propozycje
0.0 Most Gdański, granica dzielnicy. -
- Most Śląsko-Dąbrowski -
2,5 Wisłostrada na wys. ul. Lipowej. W związku z budową mostu Świętokrzyskiego ścieżka przejeżdża na drugą stronę jezdni. Bardzo niebezpiecznie. Przejazd bardzo słabo oznakowany, jadące z dużą prędkością samochody nie respektują pierwszeństwa pieszych i rowerzystów. Odmalować przejazd i ograniczyć prędkość do 50 km/h. Wykonać również przejazd przez drugą jezdnię Wisłostrady, by połączyć ścieżkę z ul. Lipową i Podskarpową Ścieżką Rowerową
3.0 Most Syreny Po zakończeniu budowy Mostu Świętokrzyskiego odtworzyć przebieg ścieżki i połączyć ją ze ścieżką na moście.
3,8 Most Poniatowskiego -
3.8-3.9 Niezidentyfikowane prace budowlane, ścieżka poprowadzona niewygodnym objazdem. Po zakończeniu prac odtworzyć przebieg ścieżki.
4.0 Przejazd przez Wisłostradę na wys. ul Ludnej. Wydłużyć o kilkanaście sekund fazę zielonego światła dla pieszych i rowerzystów.
4.0-4.3 Chodnik wzdłuż Wisłostrady, zniszczona nawierzchnia -
4,3 Przejazd przez ul. Wilanowska -
4,6 Pomnik „Chwała Saperom”, permanentna kałuża. -
5.0 Niebezpiecznie. Skwer M. Iringha. Przejazd przez ul. Wilanowską i Czerniakowską. Wysokie krawężniki, bardzo niewygodne podjazdy, jadące z dużą prędkością samochody wymuszają pierwszeństwo. Na przejeździe i przejściu podnieść poziom jezdni do poziomu krawężnika (tak jak np. na ul. Obrońców Tobruku).
5,3 Al. ks. Stanka, w okolicach ul. Rozbrat - tu odgałęzia się Podskarpowa Ścieżka Rowerowa. -
5,5 Przed wrotkowiskiem - od okrągłej fontanny do skrętu pod górę bardzo zniszczona nawierzchnia. Wyremontować nawierzchnię. Wyprostować przebieg ścieżki w okolicach fontann.
5,7 Przejazd przez ul. Górnośląską. -
6,1 Niebezpiecznie. Przejazd przez ul. Myśliwiecką, ograniczona widoczność. -
6,6 Agrykola, wejście do Łazienek. Oznakować wschodnią część Agrykoli (od ścieżki do ul. Myśliwieckiej) jako drogę dla rowerów i pieszych.
7,1 Pl. na Rozdrożu. Mimo dobrego oznakowania,przy ładnej pogodzie na ścieżce wzdłuż Agrykoli zaparkowane samochody. Wzmocnić intensywność patroli Straży Miejskiej w okolicy.
7.7-7.8 Przejazd przez Al. Ujazdowskie i Bagatelę. Uzupełnić oznakowanie pionowe w kierunku północnym.
7.8-8.1 Niebezpiecznie. Wąsko, stromo, zniszczona nawierzchnia. W przyszłości warto wytyczyć alternatywne połączenia z Mokotowem, np. wzdłuż Wisłostrady, Spacerowej lub przez Łazienki.
8,6 Róg ul. Belwederskiej i Spacerowej, granica dzielnicy. -

Raport o stanie Podskarpowej Ścieżki Rowerowej

Km Opis Propozycje
0.0 Początek ścieżki - park marszałka Rydza-Śmigłego nieopodal skrzyżowania al. ks. Stanka (d. Prusa) z ul. Rozbrat. -
0,2 Bardzo niebezpiecznie. Przejazd przez ul. Książęcą, skręcający w prawo kierowcy nie zauważają rowerzystów (wypadki). Sygnalizatory dla jadących z góry ul. Książęcą znajdują się za słabo oznakowanym przejazdem, dlatego wielu kierowców zatrzymuje się dopiero po wjechaniu na przejazd. Próg zwalniający dla skręcających z Książęcej w prawo (podniesienie poziomu jezdni na przejeździe). Wyprostować i odmalować przejazd. Przesunąć sygnalizatory dla Książęcej przed przejazd.
0,8 Skrzyżowanie z al. 3 Maja, PKP Powiśle. Od tego miejsca aż do 1.5 kiepska nawierzchnia (zniszczone płyty chodnikowe). Obniżyc poziom ścieżki do poziomu jezdni na odcinku pomiędzy jezdniami Al. 3 Maja.
0,9 Niebezpiecznie. Przejazd pod wiaduktem kolejowym razem z chodnikiem, ograniczona widoczność. Jeden znak przewrócony, drugi przekrzywiony. Ustawić znaki na miejscu.
1.0 Ul. Kruczkowskiego, ścieżka razem z chodnikiem, samochody zaparkowane na chodniku zmuszają pieszych do korzystania ze ścieżki Wzmocnić intensywność patroli Straży Miejskiej w okolicy.
1,3 Bardzo niebezpiecznie. Skrzyżowanie Tamka/Kruczkowskiego/Topiel. Ścieżka kończy się po zach. stronie ul. Kruczkowskiego i ponownie rozpoczyna po zach. stronie ul. Topiel. Ostatnio pojawiła się sygnalizacja świetlna (na razie zasłonięta), przejazd i przejście dla pieszych. Jak najszybciej uporządkować przejazd - zniwelować krawężniki, oznakować dojazdy do przejazdu i usunąć łańcuchy. Uniemożliwić parkowanie w okolicach przystanku ZTM Topiel 03.
1,4 Ul. Topiel, postój taksówek. "nadmiarowe" taksówki zaparkowane na chodniku zmuszają pieszych do korzystania ze ścieżki. Często również jeżdzą po ścieżcę, chodniku lub trawniku. Wzmocnić intensywność patroli Straży Miejskiej w okolicy lub uniemożliwić parkowanie za pomocą słupków.
1,5 Skrzyżowanie z ul. Zajęczą, ścieżka skręca w lewo pod górę. Ok. 20 m przed skrzyżowaniem spora dziura (4 zapadnięte płyty chodnikowe). Załatać dziurę.
1.7-1.8 Bardzo niebezpiecznie. Ścieżka poprowadzona razem z chodnikiem po pd. stronie ul. Oboźnej. Samochody zaparkowane na chodniku i ścieżce często uniemożliwiają przejazd rowerem, zmuszając rowerzystów do korzystania z jezdni pod prąd (ul. Oboźna jest jednokierunkowa). (a) od 1.5 do 1.8 poprowadzić ścieżkę bezpośrednio wzdłuż ul. Topiel lub (b) ustawić słupki uniemożliwiające parkowanie na całym krytycznym odcinku (1.7-1.8)
1.8-1.9 Odcinek ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Browarnej. Parkujące samochody utrudniają ruch rowerów i pieszych. Uniemożliwić parkowanie na odcinku wzdłuż jezdni.
2.0 Ul. Browarna na wys. ul. Lipowej. W okolicy wiele budynków uniwersyteckich (neofilologia, WPiA, ILS, w przyszłości również biblioteka). Wzdłuż ul. Lipowej wytyczyć połączenie ze ścieżką Bulwarową.
2,3 Skrzyżowanie z ul. Karową, po pn. stronie brak podjazdu na ścieżce (jest w części dla pieszych). Zniwelować krawężnik.
2,5 Skrzyżowanie z ul. Bednarską. Pod znakiem zakazu ruchu na ul. Bednarskiej umieścić tabliczkę "Nie dotyczy rowerów", co stworzy połączenie z Traktem Królewskim.
2,6 Ul. Sowia. Wyrównać ustawienie pachołków wygradzających ścieżkę.
2,7 Rynek Mariensztatu, koniec ścieżki. Połączenia z Trasą W-Z i ścieżką nadwiślańską wzdłuż ul. Nowy Zjazd.

Propozycje w sprawie warunków dla ruchu rowerowego na terenie dzielnicy Śródmieście

1. Na wszystkich ulicach lokalnych ograniczyć prędkość do 30 km/h i sukcesywnie wprowadzać rozwiązania techniczne uspokajające ruch.

2. Dopuścić ruch rowerów pod prąd na lokalnych ulicach jednokierunkowych (przede wszystkim: Podwale, Mokotowska, Oboźna, Bednarska, Zakroczymska, Freta, Wiejska).

3. Dopuścić ruch rowerów na Starym i Nowym Mieście, na ul. Bednarskiej, Chmielnej oraz Agrykoli (część wschodnia).

4. Budowaną Ścieżkę Podskarpową w rejonie ul. Wenedów połączyć nie tylko ze Ścieżką Bulwarową ale również ze ścieżką na dolnym pomoście Mostu Gdańskiego.

5. Sukcesywnie poprawiać jakość istniejących dróg dla rowerów - stopniowo remontować najbardziej zniszczone fragmenty nawierzchni.

6. Wprowadzić eksperymentalną "śluzę rowerową" na wyremontowanym odcinku Nowego Światu przed skrzyżowaniem ze Świętokrzyską; wprowadzić wydzieloną ścieżkę rowerową podczas planowanego remontu Krakowskiego Przedmieścia (w miarę możliwości po obu stronach).

7. Kontynuować budowę dróg dla rowerów. Proponujemy równocześnie z realizacją gotowych projektów rozpocząć prace projektowe (w pracach tych chętnie będziemy uczestniczyć) nad następującymi ciągami:

a. Połączenie Ścieżki Bulwarowej z rejonem Pól Mokotowskich - od pl. na Rozdrożu do ronda Jazdy Polskiej. Studium przebiegu połączeń opracowuje w tym roku Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu Miasta.

b. Połączenie Ścieżki Bulwarowej, Podskarpowej i Mostu Świętokrzyskiego z centrum miasta - od Mostu Świętokrzyskiego do ronda ONZ.

c. Ciąg ulic Marszałkowska - Andersa - od ronda Dmowskiego do Dworca Gdańskiego. Odcinki ścieżek można wykonać przy okazji porządkowania terenu po budowie stacji metra (Centrum, Świętokrzyska, Ratusz, Muranów, Dw. Gdański), można również wykorzystać istniejące alejki w Ogrodzie Saskim i Ogrodzie Krasińskich.