ZM/08/0453/01/MS

Do: Zarząd Dróg Miejskich.

Niniejszym wnosimy o ustawienie stojaków dla rowerów wzdłuż ulicy Marszałkowskiej na odcinku plac Konstytucji - rondo Dmowskiego. Na tym odcinku znajduje się jedna z nielicznych ścieżek rowerowych w Śródmieściu.

Cieszy się ona dużą popularnością, jednak korzystający z niej rowerzyści nie mają możliwości zaparkowania roweru. Latarnie są zbyt grube, a słupki zbyt krótkie, aby można do nich było przypiąć rower.

Tymczasem pomiędzy jezdnią a ścieżką rowerową znajdują się niewykorzystane zatoki chodnikowe, które doskonale nadawałyby się na parkingi rowerowe.

Prosimy o umieszczenie w nich stojaków umożliwiających bezpieczne przypięcie ramy i obu kół roweru – jako przykład mogą posłużyć stojaki stawiane przez Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Jeżeli wyżej opisane zadanie nie leży w państwa kompetencjach, prosimy o przekazanie niniejszego pisma do jednostki odpowiedzialnej za budowę miejsc parkingowych w pasie drogowym.

Do wiadomości:
Koordynator ds. Transportu Rowerowego Urzędu Dzielnicy Śródmieście;
Wydział Ruchu Rowerowego Biura Drogownictwa i Komunikacji