Przez wiele lat przy Wolumenie organizacja ruchu faworyzowała zmotoryzowanych dając im wiele miejsc parkingowych.