Od tego czasu Urząd Dzielnicy Bielany sukcesywnie dostawiał kolejne stojaki.