Aktualnie jest już 41 stojaków: przy ul. Wergiliusza, wzdłuż dwóch boków targowiska.