Wniosek do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy.

POŻĄDANY UDZIAŁ RUCHU ROWEROWEGO

Zwiększenie udziału ruchu rowerowego w podróżach miejskich można osiągnąć przez rozwój systemu tras rowerowych, zapewniających spójne, bezpieczne, wygodne i atrakcyjne połączenia wszystkich najważniejszych części miasta. W Warszawie pożądany jest udział podróży rowerem na poziomie przynajmniej 5-10% ogółu podróży niepieszych.

SYSTEM ROWEROWY

Na system rowerowy Warszawy składają się: wydzielone drogi dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, ulice uspokojonego ruchu i strefy zamieszkania, pasy rowerowe "pod prąd" uspokojonych ulic jednokierunkowych, minironda, kładki pieszo-rowerowe. System ten powinien docelowo obejmować 100% celów i źródeł podróży i składać się z:

- układu wysokiej klasy tras głównych, łączących wszystkie najważniejsze części miasta;

- układu tras zbiorczych;

- przyjaznego dla rowerów śródmieścia;

- tras rekreacyjnych (częściowo pokrywających się z głównymi i zbiorczymi);

- tras dojazdowych i lokalnych (głównie ulice uspokojonego ruchu, strefy zamieszkania w osiedlach itp.)

STANDARDY TECHNICZNE

System rowerowy powinien spełniać standardy techniczne wynikające z "Najlepszej Praktyki" i ustaleń z organizacjami użytkowników, a w szczególności spełniać kryteria spójności, bezpośredniości, bezpieczeństwa, wygody i atrakcyjności. Konieczne jest przyjęcie na szczeblu ogólnomiejskim szczegółowych Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego Warszawy oraz zasad tak zwanego Audytu Rowerowego, do zastosowania przy projektowanu i realizacji wszelkich inwestycji drogowych.

KLUCZOWE ZADANIA

Do kluczowych zadań należy zaliczyć:

1. Wyeliminowanie wąskich gardeł, uniemożliwiających bezpieczny i wygodny przejazd rowerem pomiędzy dzielnicami Warszawy lub wymuszających bardzo długie objazdy. Szczególnie dotyczy to relacji centrum - dzielnice zachodnie (Bemowo, Jelonki, Włochy, Ursus), a także mostów Grota-Roweckiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Poniatowskiego i Łazienkowskiego, rejonu ul. Płowieckiej, rejonu ul. Targowej / Zamoyskiego, rejonu ulic Tamka / Zajęcza / Oboźna, rejonu Dworca Centralnego, Ronda Dmowskiego, Ronda Zesłańców Syberyjskich, Węzła Żaba.

2. Udostępnienie centrum dla ruchu rowerów - poprzez uspokojenie ruchu, uporządkowanie parkowania, wytyczenie kontrapasów dla rowerów na ulicach jednokierunkowych, zwiększenie liczby przejazdów dla rowerów przez ulice główne (tak by umożliwiały one swobodne przemieszczanie się pomiędzy kwartałami ruchu uspokojonego) oraz ograniczanie ruchu samochodowego na wybranych ciągach (w tym na Trakcie Królewskim).

Wszelkie inwestycje w zakresie tras drogowych i linii tramwajowych powinny być realizowane z myślą o ułatwieniu ruchu rowerowego. Dotyczy to również zagospodarowania terenu nad liniami metra.

Zasadą dla ulic głównych, głównych ruchu przyśpieszonego i ekspresowych powinna być segregacja ruchu rowerowego poprzez prowadzenie wydzielonych dróg dla rowerów po obu stronach ulicy. Dla ulic lokalnych i dojazdowych - integracja poprzez stosowanie technicznych środków uspokojenia ruchu oraz umożliwianie dwukierunkowego ruchu rowerowego bez względu na organizację ruchu samochodowego. Dla ulic zbiorczych rozwiązanie może zależeć od sytuacji lokalnej.

PRZEBIEG GŁÓWNYCH TRAS ROWEROWYCH

(patrz też załączona mapa)

Trasa Nadwiślańska Lewobrzeżna: Park Młociński - wał przeciwpowodziowy - Prozy - Wybrzeże Gdyńskie (+ wariant brzegiem Łachy Potockiej) - Wybrzeże Gdańskie - Wybrzeże Kościuszkowskie - Solec - Cypel Czerniakowski - teren wodociągów - Wał Zawadowski. Odgałęzienie A: Solec - Czerniakowska.

Trasa Nadwiślańska Prawobrzeżna: wał przeciwpowodziowy na prawym brzegu Wisły - most nad ujściem Kanału Żerańskiego - Wybrzeże Puckie - Wybrzeże Helskie - Wybrzeże Szczecińskie - Wał Miedzeszyński.

Trasa Średnicowa: Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - Tamka, Dynasy i Zajęcza lub Oboźna i Leszczyńska - Most Świętokrzyski - Sokola - Kijowska - Zabraniecka - Gwarków - Strażacka - Cyrulików - Okuniewska (alternatywnie: wzdłuż linii kolejowej do Sulejówka).

Trasa Królewska: Marymocka - Słowiańska - Kolektorska - Słowackiego - Park Żeromskiego - Mierosławskiego - Park Fosa i Stoki Cytadeli - Zakroczymska - Freta - Podwale - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - Al. Ujazdowskie - Belwederska - Sobieskiego - Al. Wilanowska - Przyczółkowa - Drewny.

Trasa Marszałkowska: Krasińskiego - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska (+ wariant Waryńskiego - Goworka) - Spacerowa - Gagarina - Czerniakowska Bis.

Trasa Chomiczówka - Kabaty: Groteski - Wólczyńska (przebieg alternatywny: Akcent - Loteryjki - Wólczyńska - Chabrowa - Arkuszowa - Wólczyńska) - Broniewskiego - Al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - Al. Niepodległości - Puławska - Dolina Służewiecka - Al. KEN - Nowoursynowska - Muchomora.

Trasa W-Z: Górczewska - Leszno - Chłodna - Elektoralna - Senatorska - Most Śląsko-Dąbrowski - Al. Solidarności - Radzymińska.

Trasa Praska: Modlińska - Jagiellońska (dopuszczalne przeprowadzenie Wybrzeżem Puckim i Wybrzeżem Helskim razem z Trasą Nadwiślańską Prawobrzeżną) - Al. Solidarności - Targowa - Zamojskiego - Grochowska (przebieg alternatywny: przez Park Skaryszewski i ul. Stanisława Augusta) - Płowiecka - Bronisława Czecha (lub równolegle do ul. Czecha w lesie) - Trakt Brzeski

Trasa Bródno - Okęcie: Św. Wincentego - Starzyńskiego - Most Gdański - Słomińskiego - Okopowa - Towarowa - Grójecka - Uniwersytecka - Żwirki i Wigury - łącznik od portu lotniczego do Trasy N-S. Odgałęzienie: Grójecka - Al. Krakowska.

Trasa Wschodnia Kolejowa: Polnych Kwiatów - Wałuszewska - Czołowa - Marywilska - Wysockiego - Odrowąża - Plantowa - Naczelnikowska - Zabraniecka - Wiatraczna (przebieg na odcinku rondo Żaba - Wiatraczna może zależeć od podjętych decyzji w sprawie układu drogowego) - Makowska - Szumna - Hermanowska - Widoczna - Szpotańskiego - Patriotów. Odgałęzienie A: Rekrucka - Łysakowska - Kaczeńca - Wydawnicza - Szpotańskiego - Patriotów.

Trasa Grodziska: Waszyngtona - Most Poniatowskiego - Al. Jerozolimskie (na odcinku rondo de Gaulle'a - plac Zawiszy możliwy alternatywny przebieg ul. Nowogrodzką) - Popularna - dalej do granicy miasta po obu stronach linii kolejowej do Grodziska.

Trasa Bemowo - Wesoła: Radiowa - Dywizjonu 303 - skraj Lasu na Kole - Al. Prymasa Tysiąclecia - Bitwy Warszawskiej 1920 r. - Banacha - główna aleja Pola Mokotowskiego - Al. Armii Ludowej - Al. Stanów Zjednoczonych - Ostrobramska - Korkowa - Wspólna - Niemcewicza.

Trasa Rembertów - Mysiadło: Marsa - Trasa Siekierkowska - Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka - Puławska.

Trasa Północna: Al. Armii Krajowej - Most Grota-Roweckiego - Toruńska - Bazyliańska - Kondratowicza - Młodzieńcza - Łodygowa.

Trasa Zachodnia: Al. Reymonta - Powstańców Śląskich - Dźwigowa - Globusowa (+ łącznik: Zdobnicza - Park Kombatantów).

Trasa Mostu Północnego: razem z projektowaną drogową Trasą Mostu Północnego.

Trasa N-S: razem z projektowaną drogową Trasą N-S.

Trasa przez Zaporę: od Żwirki i Wigury wzdłuż torów kolei radomskiej - Woronicza - Al. Niepodległości - Al. Wilanowska - Nałęczowska - Trasa na Zaporze - Żegańska - Al. Dzieci Polskich.

ZIELONE SZLAKI

(patrz też załączona mapa)

W obrębie systemu pieszego i rowerowego funkcjonować powinny tzw. Zielone Szlaki (Greenways), integrujące przestrzenie publiczne i tereny zielone, prowadzone niezależnie od głównych tras drogowych, a wśród nich:

Szlak Nadwiślański Lewobrzeżny: jak Trasa Nadwiślańska Lewobrzeżna z przedłużeniem Wałem Zawadowskim do granicy miasta.

Szlak Nadwiślański Prawobrzeżny: jak Trasa Nadwiślańska Prawobrzeżna .

Szlak Na Skarpie: rondo de Gaulle'a - Lorentza - Al. Na Skarpie - koroną skarpy do Zamku Ujazdowskiego i placu na Rozdrożu (można przedłużyć na północ Trasą Królewską do Parku Kaskada).

Szlak Podskarpowy: Park Traugutta - Kruczkowskiego - Park Śmigłego Rydza - Hoene-Wrońskiego - Park Agrykoli - Park Łazienkowski - Park Morskie Oko - Piaseczyńska - Park Arkadia - Płyćwiańska - Rolna - Al. KEN.

Szlak Południowo-Praski: Park Skaryszewski - Kanał Wystawowy - Kanał Gocławski.

Szlak Ochocki: plac Starynkiewicza - Filtry - Al. Wielkopolski - Pole Mokotowskie - Cm. Żołnierzy Radzieckich - Nowickiego - Dickensa - Park Szczęśliwicki - Drawska - Równoległa - dalej wzdłuż torów WKD.

Szlak Żoliborsko-Bielański: Cytadela - Łacha Potocka - Las Bielański - Encyklopedyczna - Michaliny - Las Młociński - Dąbrowa Leśna.

Szlak Wolski: Park Szymańskiego - Park Moczydło - Deotymy - Lasek na Kole - Fort Bema - Piastów Śląskich.

Szlak Kanału Żerańskiego: Rondo Starzyńskiego - Golędzinowska - tereny kolejowe (+ łącznik od Mostu Grota-Roweckiego przez Port Żerański) - Proletariatczyków - Białołęcka - Kobiałka - dalej zachodnim brzegiem Kanału Żerańskiego.

Szlak Moczydłowski: Belgradzka - Moczydłowska - Kretonowa - Rybałtów.

Szlak Kolei Wileńskiej: wzdłuż torów kolei białostockiej.

Szlak Bródnowski: w zależności od przyjętego wariantu rozwoju komunikacji szynowej - albo wzdłuż projektowanej linii tramwajowej Nowostalowa - Nowopratulińska, albo nad II linią metra, dalej wzdłuż Kanału Bródnowskiego do Szlaku Kanału Żerańskiego.

Szlak Fortów Warszawskich: do rozważenia, jako tematyczny szlak obwodowy.

ZBIORCZE TRASY ROWEROWE

Podstawą do wyznaczania przebiegu zbiorczych tras rowerowych w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego może być koncepcja Ogólnomiejskiego Systemu Dróg dla Rowerów, zatwierdzona Uchwałą Nr 127/CXLIV/97 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 1997 r., po zaktualizowaniu o trasy dla obsługi nowej zabudowy oraz uwarunkowania wynikające z planowanego rozwoju infrastruktury drogowej.

MAPA GŁÓWNYCH TRAS ROWEROWYCH

Pobierz: PDF, 156 kB