W czwartek i piątek odbyły się w Warszawie długo oczekiwane warsztaty z zakresu projektowania przyjaznej infrastruktury rowerowej. Udział wzięło ok. 50 osób - urzędników, drogowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych z Warszawy i okolic, a nawet dość odległego Radomia.

Warsztaty stanowiły element Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno Promocyjnego, wdrażanego na podstawie umowy między Ministerstwem Środowiska, Gminą Gdańsk, Polskim Klubem Ekologicznym oraz United Nations Development Program i finansowanego z grantu Global Environment Facility w wysokości 1 mln dolarów.

Gdański projekt jest bezprecedensowym w skali Polski przesięwzięciem. Wnioski z niego płynące powinny zainteresować nie tylko kolejne polskie samorządy, ale także ustawodawcę oraz instytucje odpowiedzialne za ogólnopolską politykę transportową, przestrzenną i ochrony środowiska.

Pierwszy dzień poświęcony był na wykłady i prezentacje:

- Uwarunkowania formalnoprawne projektowania przyjaznej dla rowerzystów infrastruktury;

- Polskie przepisy a Najlepsza Praktyka: wyzwanie dla polskiego projektanta i ustawodawcy;

- Udział społeczny w Gdańskim Rowerowym Projekcie Inwestycyjno- Promocyjnym;

- Infrastruktura rowerowa w Warszawie z perspektywy użytkowników";

- Zarządzanie jakością infrastruktury rowerowej.

Przybyłych przywitał Piotr Sójka, zastępca dyrektora Biura Drogownictwa Urzędu Miasta.

Dr Tadeusz Kopta przedstawia typowe przekroje dróg dla rowerów.

Następnego dnia, w piątek, odbyła się warsztatowa część szkolenia - praca na konkretnych projektach, próba poprawienia w nich warunków dla ruchu rowerowego.

Uczestnicy w mieszanych, rowerowo-urzędniczych grupach zastanawiali się nad projektami modernizacji węzła Płowiecka, ronda Żaba, ronda Starzyńskiego, placu Wilsona i skrzyżowania ul. Grójeckiej z ul. Bitwy Warszawskiej.

Szkolenie zakończyło się prezentacją opracowanych pomysłów i dyskusją.

Niestety, parking rowerowy w Narodowym Funduszu podobno Ochrony Środowiska pozostawia wiele do życzenia.