7. W planie powinien zostać określony maksymalny przekrój jezdni ul. Grójeckiej (5.1.KD-G, 5.2.KD-G i 5.3.KD-G) jako dwie jezdnie po jednym pasie ruchu oraz torowisko tramwajowo-autobusowe (analogicznie do zapisów dot. np. Al. Jerozolimskich w §26 ust. 1 pkt 4) lit. b) MPZP rejonu ul. Foksal). Ilustracje takiego zagospodarowania terenu: [zobacz >>>].